Hướng dẫn sử dụng Etax dành cho doanh nghiệp, tổ chức đăng ký thuế đã có mã số thuế

Chào quý doanh nghiệp và các bạn, hôm nay, chukysotphcm.net sẽ chia sẽ tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống dịch vụ thuế điện tử hay còn được gọi là Etax Service dành cho người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức đã có mã số thuế.

Nếu quý doanh nghiệp mới lần đầu đăng ký thuế. Hãy tìm hiểu ở bài viết này: https://chukysotphcm.net/etax-dang-ky-thue-lan-dau/

(Phân hệ đăng ký thuế điện tử – Hồ sơ đăng ký thuế đã có mã số thuế theo quy định tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC và Thông tư số 66/2019/TT-BTC)

Các đối tượng đăng ký thuế với NNT đã có MST:

STT Mẫu biểu Đối tượng CQT nơi nộp hồ sơ
1 04.1-ĐK-TCT Doanh nghiệp CQT quản lý
2 04.1-ĐK-TCT Tổ chức kinh tế CQT quản lý

Đăng nhập hệ thống

Bước 1: Truy cập đường dẫn

Bước 2: Chọn “Doanh nghiệp”, chọn tiếp “Đăng nhập

NNT nhập thông tin tài khoản gồm tên đăng nhậpmật khẩu để đăng nhập vào hệ thống eTax:

Bước 3: Chọn nút “Đăng nhập

3 NNT là tổ chức, doanh nghiệp kê khai và gửi tờ khai đăng ký thuế mẫu số 04.1-ĐK-TCT theo quy định tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC đến CQT và Thông tư số 66/2019/TT-BTC.

Bước 1: Chọn chức năng “Đăng ký thuế”, chọn tiếp “Đăng ký cấp MST nộp thay”.

Hệ thống hiển thị màn hình nhập chi tiết các chỉ tiêu trên tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 04.1/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC).

Hướng dẫn nhập các chỉ tiêu trên tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 04.1/ĐK-TCT).

Chỉ tiêu Bắt buộc Mô tả
Đối tượng đăng ký thuế Cho phép NNT chọn 1 trong 3 giá trị:
– Nộp thay NTNN
– Ủy nhiệm thu
– Hợp tác KD
1.Tên tổ chức, cá nhân Tự động hiển thị theo thông tin MST đăng nhập, không cho sửa
2.Mã số thuế đã được cấp Tự động hiển thị theo thông tin MST đăng nhập, không cho sửa
3.Quyết định thành lập
3a.Số quyết định Cho phép NNT nhập. NNT không được phép nhập trùng số quyết định/số giấy phép KD của MST chỉnh tại chỉ tiêu 2.
3b.Ngày quyết định Cho phép NNT nhập dạng dd/mm/yyyy <=ngày hiện tại
3c.Cơ quan cấp Cho phép NNT nhập
4. Địa chỉ trụ sở
Tự động hiển thị theo thông tin địa chỉ của MST chính ở chỉ tiêu 2, không cho phép sửa
4a. Số nhà, đường phố/xóm/ấp/
thôn
4b. Phường/xã/ Tự động hiển thị theo thông tin địa chỉ của MST chính ở chỉ tiêu 2, không cho phép sửa
Thị trấn
4c. Quận/huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh Tự động hiển thị theo thông tin địa chỉ của MST chính ở chỉ tiêu 2, không cho phép sửa
4d. Tỉnh/Thành phố Tự động hieển thị theo thông tin địa chỉ của MST chính ở chỉ tiêu 2, không cho phép sửa
4e. Điện thoại Không Cho phép NTN nhập
Fax Không Cho phép NNT nhập
Email Cho phép NNT nhập
5.Địa chỉ nhận thông báo của cơ quan thuế (chỉ khai thông tin này nếu khác địa chỉ trụ sở): Nếu nhập thì phải nhập đầy đủ thông tin bộ địa chỉ này gồm cả email (trừ điện thoại, fax)
5a. Số nhà, đường phố/xóm/ Không Cho phép NNT nhập
ấp/thôn
5b. Phường/xã/Thị trấn Không Cho phép NNT chọn trong danh mục Phường/Xã theo tên Quận/Huyện đã chọn
5c.Quận/huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh Không Cho phép NNT chọn trong danh mục Quận/huyện theo Tỉnh/Thành phố đã chọn
5d. Tỉnh/Thành phố Không Cho phép NNT chọn trong danh mục Tỉnh/Thành phố
5e. Điện thoại Không Cho phép NNT nhập
Fax Không Cho phép NNT nhập
Email Không Cho phép NNT nhập
6. Các loại thuế khai, nộp thay thuế nhà thầu nước ngoài/cá nhân hợp đồng, hợp tác kinh doanh/ủy nhiệm thu Cho phép NNT tích chọn các loại thuế sau:
– Giá trị gia tăng
– Thuê đất
– Tiêu thu đặc biệt
– Phí, lệ phí
– Thuế xuất, nhập khẩu
– Thu nhập cá nhân
– Tài nguyên
– Thu nhập doanh nghiệp
– Môn bài
– Khác
7.Thông tin về người đại diện theo pháp luật
7a. Tên Cho phép NNT nhập
7b. Địa chỉ Cho phép NNT nhập
7c. Điện thoại Không Cho phép NNT nhập
Fax Không Cho phép NNT nhập
7d. Email Không Cho phép NNT nhập
Không nhận kết quả tại trụ sở CQT Không Cho phép  NNT tích chọn: CQT sẽ trả kết quả qua đường bưu chính đến địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ tiêu 5). Trường hợp NNT không khai chỉ tiêu 5 mà có tích nút này thì sẽ nhận kết quả tại địa chỉ trụ sở/địa chỉ kinh doanh.

Hướng dẫn nhập các chỉ tiêu trên bảng kê 04.1-ĐK-TCT-BK

STT Chỉ tiêu Bắt buộc Mô tả
1 Mã số thuế của nhà thầu/nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có) Không Cho phép NNT nhập
2 Tên nhà thầu/nhà thầu phụ nước ngoài Cho phép NNT nhập
3 Địa chỉ văn phòng điều hành tại Việt Nam
4 3a.Số quyết định Cho phép NNT nhập. NNT không được phép nhập trùng số quyết định/số giấy phép KD của MST chỉnh tại chỉ tiêu 2.
5 3b.Ngày quyết định Cho phép NNT nhập dạng dd/mm/yyyy <=ngày hiện tại
6 3c.Cơ quan cấp Cho phép NNT nhập
7 4.Địa chỉ trụ sở
8 Cho phép NNT nhập
Địa chỉ văn phòng
9 Phường/xã Cho phép NNT chọn trong danh mục Phường/Xã theo tên Quận/Huyện đã chọn
10 Quận/huyện Cho phép NNT chọn trong danh mục Quận/huyện theo Tỉnh/Thành phố đã chọn
11 Tỉnh/Thành phố Cho phép NNT chọn trong danh mục Tỉnh/Thành phố
12 Số/ Ngày hợp đồng Cho phép NTN nhập
Giá trị hợp đồng/Số tiền Không NNT chỉ được chọn nhập giá trị hợp đồng bằng số hoặc giá trị hợp đồng bằng chữ.
Giá trị hợp đồng bằng chữ: là dùng khi không có giá trị hợp đồng hoặc giá trị hợp đồng không ghi cụ thể số tiền
Giá trị hợp đồng/Số tiền bằng chữ Không NNT chỉ được chọn nhập giá trị hợp đồng bằng số hoặc giá trị hợp đồng bằng chữ.
Giá trị hợp đồng bằng chữ: là dùng khi không có giá trị hợp đồng hoặc giá trị hợp đồng không ghi cụ thể số tiền
15 Giá trị hợp đồng/Loại tiền Không Cho phép NNT chọn. NNT nhập giá trị hợp đồng bằng số thì phải nhập loại tiền
16 Địa điểm tiến hành công việc Cho phép NNT nhập

Lưu ý: Trên tờ khai có nút tích “Không nhận kết quả tại trụ sở CQT

– NNT có tích chọn: “Không nhận kết quả tại trụ sở CQT” thì hình thức nhân kết quả là “Qua bưu điện

– NNT không tích chọn: “Không nhận kết quả tại trụ sở CQT” thì hình thức nhận kết quả là “Điện tử”.

Bước 2: Chọn nút “Hoàn thành kê khai

Sau khi hoàn thành việc kê khai các chỉ tiêu trên hồ sơ đăng ký thuế mẫu số (04.1-ĐK-TCT), NNT chọn nút “Hoàn thành kê khai”. Hệ thống hiển thị các chỉ tiêu NNT đã kê khai để NNT kểm tra lại thông tin đã nhập.

– NNT chọn nút “Sửa lại” nếu muốn sửa lại các chỉ tiêu đã kê khai có sai sót trên hồ sơ đăng ký thuế.

– NNT Chọn nút “In hồ sơ đăng ký thuế” nếu muốn in tờ khai đăng ký thuế và các bảng kê.

– NNT Chọn nút “Tải hồ sơ ĐKT về máy NSD” nếu muốn tải file tờ khai đăng ký thuế và các bảng kê dạng xml về máy trạm của NSD.

Bước 3: Chọn nút “Nộp hồ sơ đăng ký thuế

Hệ thống hiển thị màn hình để NNT đính kèm các giấy tờ, tài liệu kèm theo tờ khai đăng ký thuế mẫu số 04.1-ĐK-TCT theo quy định tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC.

– Chọn loại hồ sơ: Chọn loại hồ sơ đính kèm “Giấy tờ đính kèm

Lưu ý: Định dạng tệp dữ liệu có dạng *.pdf

Bước 4: Chọn nút “Gửi hồ sơ

Sau khi hoàn thành việc kê khai các thông tin trên hồ sơ và đính kèm giấy tờ, tài liệu tương ứng, NNT chọn nút “Gửi hồ sơ” thì hệ thống hiển thị màn hình nộp tờ khai ĐKT để NNT ký điện tử vào tờ khai đăng ký thuế mẫu số 04.1-ĐK-TCT

Bước 5: Chọn nút “Ký điện tử và nộp hồ sơ

– Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN

Nhập mã PIN đúng và chọn nút “Chấp nhận”, hệ thống thông báo ký điện tử thành công và NNT đã nộp hồ sơ đăng ký thuế thành công đến Cơ quan thuế.

Đọc thêm:

Tra cứu hồ sơ đăng ký thuế

Bước 1: Chọn chức năng “Đăng ký thuế”, chọn tiếp “Tra cứu hồ sơ”.

Sau khi NNT nộp hồ sơ thành công đến cơ quan thuế, NNT muốn tra cứu hồ sơ vào chức năng “Đăng ký thuế”, chọn tiếp “Tra cứu hồ sơ” thì hệ thống hiển thị màn hình tra cứu hồ sơ đăng ký thuế

Bước 2: Nhập thông tin tra cứu

– Hồ sơ đăng ký thuế: Chọn hồ sơ đăng ký thuế 04.1-ĐK-TCT – Tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay)

– Mã giao dịch: Cho phép nhập

– Ngày nộp từ…đến ngày: Cho phép nhập định dạng dd/mm/yyyy

Bước 3: Chọn nút “Tra cứu

– Hệ thống hiển thị kết quả tra cứu theo điều kiện nhập.

Kết quả tra cứu gồm các thông tin:

+ STT: Số thứ tự của hồ sơ

+ Mã giao dịch: Mã giao dịch hệ thống tự sinh duy nhất cho từng hồ sơ đăng ký thuế

+ Tên hồ sơ: Tên mẫu hồ sơ đăng ký thuế

+ Ngày nộp: Hiển thị ngày NNT nộp thành công hồ sơ đăng ký thuế đến CQT

+ Cơ quan thuế: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp

+ Trạng thái: Trạng thái xử lý hồ sơ

• Sau khi nộp hồ sơ thành công, trạng thái xử lý của hồ sơ là “Hồ sơ đăng ký thuế (HSDKT) đã được cơ quan thuế tiếp nhận”.

• Sau khi cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ điện tử và bản đính kèm khớp đúng thì trạng thái xử lý của hồ sơ là “CQT đã xử lý hồ sơ”.

• NNT mang hồ sơ đăng ký thuế bằng giấy tới CQT. Sau khi cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy khớp đúng thì trạng thái xử lý của hồ sơ là “Hồ sơ đã trả kết quả”. CQT trả Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo MST cho NNT.

• Sau khi cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ là không hợp lệ (lỗi hồ sơ điện tử và hồ sơ đính kèm không khớp, hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy không khớp…) thì trạng thái xử lý của hồ sơ là “Yêu cầu gửi lại hồ sơ thay thế”. Cho phép NNT chọn “Nộp lại hồ sơ” để điều chỉnh và nộp lại hồ sơ khác thay thế cho hồ sơ có sai sót.

+ Thông báo: Hiển thị danh sách các thông báo của CQT trả cho NNT liên quan tới hồ sơ đăng ký thuế đang tra cứu.

• Thông báo tiếp nhận hồ sơ ĐKT điện tử mẫu số 01-1/TB-TĐT: CQT sẽ trả cho NNT chậm nhất là 15 phút kể từ thời điểm NNT nộp hồ sơ thành công trên Etax.

• Thông báo không chấp nhận hồ sơ ĐKT điện tử mẫu số 01-2/TB-TĐT: CQT sẽ trả cho NNT trong vòng 02 ngày làm việc kể từ thời điểm NNT nộp hồ sơ thành công trên Etax. Khi nhận được Thông báo này, NNT phải điều chỉnh, bổ sung thông tin có sai sót và nộp lại hồ sơ khác cho CQT.

+ Nộp lại hồ sơ: Trạng thái xử lý hồ sơ lỗi, hệ thống cho phép nộp lại hồ sơ tương ứng

+ Hồ sơ đính kèm: Tên hồ sơ/văn bản đính kèm

Lưu ý: NNT theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ đăng ký thuế của CQT tại cột “Trạng thái

– Hồ sơ hợp lệ được CQT chấp nhận việc đăng ký cấp mã số thuế có trạng thái “CQT đã xử lý hồ sơ thành công”. CQT sẽ trả kết quả cho NNT qua đường bưu điện hoặc qua thư điện tử.

+ Trên tờ khai NNT tích “Không nhận kết quả tại trụ sở CQT” thì CQT sẽ trả kết quả cho NNT qua đường bưu điện

+ Trên tờ khai NNT không tích “Không nhập kết quả tại trụ sở CQT” thì CQT sẽ trả kết quả cho NNT qua thư điện tử đã đăng ký với CQT.

– Hồ sơ sau khi được CQT xử lý, nếu có lỗi, hệ thống sẽ gửi thông báo lỗi về việc không chấp nhận hồ sơ cho NNT qua chức năng tra cứu hồ sơ và gửi vào email đã đăng ký dịch vụ của NNT, NNT kích vào biểu tượng tại “Thông báo” để xem thông báo và hướng xử lý của hồ sơ. Đồng thời hệ thống cho phép NNT gửi lại hộ sơ tại cột “Nộp lại hồ sơ.

TRUNG TÂM KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG

Chữ ký số TPHCM

  • Địa chỉ: 19 Đường C18, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 093 278 01 76
  • Website:https://www.facebook.com/chukysohochiminh
Contact Me on Zalo
0932780176