TỔNG CỤC THUẾ VIỆT NAM

Thông tin liên hệ Tổng Cục Thuế – Địa chỉ: 18 Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 90000, Việt Nam – Điện thoại: (024) 39712310

Chữ ký số TPHCM không thuộc cơ quan nhà nước Việt Nam. Đây là website hỗ trợ cung cấp chữ ký số cho doanh nghiệp. Chúng tôi làm website này với mục đích tổng hợp những website chính thức của Cơ Quan Thuế Việt Nam giúp người dùng/doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất.