Chính sách đại lý chữ ký số

I/ Đối tượng tham gia

– Mọi doanh nghiệp và cá nhân, tổ chức đều có thể tham gia trở thành đại lý của chúng tôi với chiết khấu hấp dẫn.

– Các đại lý cấp 1, 2… xin vui lòng liên kết với chúng tôi để đạt mức tối đa.

II/ Hình thức đại lý

– Đại lý chủ động thực hiện tìm kiếm khách hàng và ký kết hợp đồng, chúng tôi thực hiện đấu nối dịch vụ theo hợp đồng đã phát triển được.

III/ Quyền lợi của Đại lý

– Đại lý sẽ được hỗ trợ về mặt kỹ thuật nghiệp vụ chữ ký số.

– Đại lý có quyền yêu cầu chúng tôi hướng dẫn, cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết để thúc đẩy việc bán hàng;

– Đại lý nhận được chiết khấu bán hàng từ chúng tôi theo thỏa thuận giữa 02 bên. Tỉ lệ chiết khấu được áp dụng ngay từ hợp đồng đầu tiên.

– Chúng tôi có bộ phận kỹ thuật luôn sẵn sàng hỗ trợ giải đáp thắc mắc và hướng dẫn chi tiết cho đại lý.

IV/ Trách nhiệm của đại lý

– Đại lý có trách nhiệm tuân thủ các quy trình nghiệp vụ của nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số đưa ra.

– Đại lý có trách nhiệm quảng bá thông tin hình ảnh, sản phẩm, logo của đại lý trên website riêng của mình và các phương tiện truyền thông khác nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh.