TÀI LIỆU HỖ TRỢ CÁC TRƯỜNG HỢP VƯỚNG MẮC KHI THỰC HIỆN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ QUA HỆ THỐNG ETAX

I. 11 trường hợp vướng mắc thường gặp nhất khi thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua hệ thống ETAX

Câu số 1. Trình duyệt web nào khi sử dụng dịch vụ thuế điện tử eTax dành cho doanh nghiệp.

Câu số 2. Khi sử dụng trình duyệt Chrome để sử dụng eTax NNT có cần cài đặt Java không?

Câu số 3. Khi sử dụng trình duyệt Chrome để đăng nhập eTax lần đầu cần cài đặt những gì.

Câu số 4. Khi sử dụng trình duyệt Internet Exploer để đăng nhập eTax, hệ thống báo lỗi “Application blocked by Java Security”.

Câu số 5. Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ thuế điện tử eTax dành cho doanh nghiệp. Câu số 6. Tài khoản dùng để đăng nhập eTax?

Câu số 6: Tài khoản dùng để đăng nhập eTax

Câu số 7. NNT thực hiện chức năng “Nộp tờ khai XML” gặp lỗi “Tờ khai chưa được đăng ký khai thuế qua mạng” hoặc thực hiện chức năng “Kê khai trực tuyến” nhưng không tìm thấy loại tờ khai cần lập.

Câu số 8. NNT cần nộp mẫu 01/Đề nghị hoàn thuế qua mạng nhưng không tìm thấy tab Hoàn thuế để lập mẫu 01/Đề nghị hoàn thuế.

Câu số 9. NNT đăng ký thành công eTax nhưng không có mật khẩu hoặc quên mật khẩu đăng nhập.

Câu số 10. NNT gia hạn hoặc thay đổi nhà cung cấp chữ ký số và cần cập nhật lại thông tin CKS khai thuế hoặc nộp thuế trên hệ thống eTax.

Câu số 11. NNT có thể sử dụng được bao nhiêu chữ ký số khi thực hiện dịch vụ thuế điện tử eTax.

II. Các vướng mắc khác

Câu 12. NNT thực hiện lập GNT không chọn được ngân hàng.

Câu 13. Doanh nghiệp là chi nhánh có cần phải tham gia NTĐT hay không?

Câu 14. Trong chức năng “Lập GNT” trường “Kỳ thuế” có định dạng như thế nào đối với các món thuế nộp cho Quý/Năm?

Câu 15. Trong chức năng “Lập GNT” thông tin nơi phát sinh khoản thu phải lựa chọn như thế nào?

Câu 16. Trong một GNT được nộp bao nhiêu loại thuế?

Câu 17. NNT muốn thay đổi Số tài khoản để nộp thuế điện tử phải làm như thế nào?

Câu 18. NNT muốn nộp lệ phí trước bạ cho ô tô, xe máy thì sẽ thực hiện điền số khung, số máy ở đâu trong GNT?

Câu 19. Giấy nộp tiền báo lỗi “Xử lý chứng từ không thành công tại Ngân hàng” do Mã CQT không hợp lệ hoặc Không tìm thấy KBNN phải xử lý như thế nào?

Câu 20. Giấy nộp tiền báo lỗi “Xử lý chứng từ không thành công tại Ngân hàng” do Tài khoản không đủ số dư NNT phải xử lý như thế nào?

Câu 21. Giấy nộp tiền báo lỗi “Xử lý chứng từ không thành công tại Ngân hàng” Thông tin số tài khoản khách hàng không hợp lệ NNT phải xử lý như thế nào?

Câu 22. Tại sao đã lập Giấy nộp tiền mà Ngân hàng chưa trích nợ tài khoản và không thấy thông báo GNT của Cơ quan Thuế trả về mail?

Câu 23. Trong thời gian đầu mới sử dụng dịch vụ TĐT nên khi DN lập GNT DN chưa quen nên chọn sai mã tiểu mục, đề nghị KBNN khi gặp các chứng từ nộp cho tiểu mục (1099 – 1749) thì hạch toán lại thành (1052 – 1701) được không?

Câu 24. Giấy nộp tiền thành công sẽ có bao nhiêu Chữ ký số? Đó là những Chữ ký số của đơn vị nào?

Câu 25. Có thể IN Giấy nộp tiền bằng những cách nào?

Câu 26. NNT sử dụng chức năng “Truy vấn số thuế phải nộp” thì hiển thị cảnh báo “Không tìm thấy thông tin sổ thuế” thì làm như thế nào?

Câu 27. Ngày nộp thuế được cơ quan thuế chấp nhận là ngày nào?

Câu 28. Làm thế nào để đọc được Giấy nộp tiền điện tử lập lại ứng dụng NTT?

Câu 29. Hoàn lại tiền do Mã số thuế và Tên doanh nghiệp nộp thuế không khớp.

Câu 29. Hoàn lại tiền do sai thông tin mã chương.

Câu 30. Hoàn tiền liên quan đến Thiếu/ Sai ĐBHC.

Câu 31. Hoàn tiền do thiếu mã CQQL Thu/ thiếu Tên CQTHU.

Câu 32. Hoàn tiền do sai/thiếu mã tiểu mục.

Câu 33. Hoàn tiền do NH xác định sai NHTM giữ tài khoản KBNN.

Câu 34. Hoàn tiền do nội dung chuyển không theo cấu trúc điện liên ngân đã thống nhất giữa các NHTM.

Câu 35. Xử lý GNT không thành công tại NHTM do NH chưa xác định mã đi Citad.

Câu 36. GNT nộp đến cơ quan quản lý thu CCT huyện Sốp Cộp, KBNN Sốp Cộp thì NH trả kết quả “Lỗi GD Không Thành Công Do Không Tìm Thấy Thông Tin KBNN”.

Câu 37. NNT lập GNT để nộp thuế Thu nhập DN (tiểu mục 1051) bị hoàn trả với lý do KBNN không được phép thu TM 1051.

Câu 38. NNT có tên dài hơn 70 ký tự nộp thuế điện tử bị hoàn tiền do giới hạn tên theo quy định thanh toán của NHNN.

Câu 39. Hướng dẫn thu ngân sách về sở giao dịch KBNN trên Nộp thuế điện tử. Câu 40. NNT upload tờ khai 05-ĐK-TH-TCT từ ứng dụng HTKK lên trang thuedientu.gdt.gov.vn hệ thống báo lỗi: “File XML không đúng định dạng quy định của TCT”

Câu 41. NNT upload tờ khai 05-ĐK-TH-TCT từ ứng dụng HTKK lên trang thuedientu.gdt.gov.vn hệ thống báo lỗi: “Upload file lỗi”

Câu 42. NNT upload tờ khai 05-ĐK-TH-TCT từ ứng dụng HTKK lên trang nhantokhai.gdt.gov.vn hệ thống báo lỗi: “File XML không đúng định dạng quy định của TCT”