Sắp đến ngày bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử?

Sap-den-ngay-bat-buoc-su-dung-hoa-don-dien-tu-1

Sắp đến ngày bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử? Thời điểm bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất – kinh doanh.

Được hiểu đó là chưa thống nhất dẫn đến việc rất nhiều đơn vị chưa đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử. Cụ thể ra sao, cùng ChukysoTPHCM tham khảo bài viết này.

Thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử chưa thống nhất?

Sap-den-ngay-bat-buoc-su-dung-hoa-don-dien-tu-1

Ngày 12/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Tại Điều 35 của Nghị định quy định hiệu lực thi hành như sau:

“1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

2. Việc các tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất vào ngày 01/11/2020.

3. Trong thời gian kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về các loại hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.

4. Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hết hiệu lực thi hành”.

Ngày 13/6/2019, tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Quản lý thuế 2019; khoản 2 Điều 151 Luật này quy định hiệu lực thi hành chi tiết như sau:

“2. Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022; khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01/7/2022”.

Đến ngày 30/9/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện 1 số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Tại khoản 3 Điều 26 Thông tư này có nêu rõ:

“3. Từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện việc đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư này”.

Như vậy, chúng ta có thể thấy, cùng quy định về hóa đơn điện tử nhưng 02 văn bản quy phạm pháp luật lại có giá trị pháp lý thấp hơn là nghị định và thông tư những quy định khác với Luật Quản lý thuế năm 2019.

Đọc Thêm  Hướng dẫn sửa lỗi thường gặp khi nộp thuế điện tử

Đọc thêm

Sap-den-ngay-bat-buoc-su-dung-hoa-don-dien-tu-2

Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022

Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ. Trong đó, bãi bỏ quy định về thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và chỉ bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022.

Ngoài ra, tại Điều 60 của Nghị định này thì vẫn được phép sử dụng hóa đơn giấy cho đến hết ngày 30/6/2020 đối với hóa đơn đã thông báo phát hành trước ngày 19/10/2020.

Kết luận: Thời điểm bắt buộc áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022. Khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 01/7/2020.

Hy vọng với những thông tin mà ChukysoTPHCM chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về việc bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Nếu cần tư vấn thêm hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua thông tin bên dưới nhé.

0932780176