Xử lý tài sản góp vốn trong công ty cổ phần khi thành lập

Khi thành lập công ty cổ phần, các cổ đông sẽ phải thực hiện góp vốn, mua cổ phần. Xử lý tài sản góp vốn trong công ty cổ phần khi thành lập như nào?

Sau đây, Chữ ký số TPHCM sẽ giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc về vấn đề này.

♦ Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp năm 2014

1. Tài sản góp vốn trong công ty cổ phần khi thành lập

Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng. Có thể là giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật. Các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Trong đó quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả. Còn có quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng.

Và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn. 

Đọc Thêm  ĐƠN HÀNG GIÁ THẤP CÓ CẦN PHẢI LẬP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHÔNG?

2. Hình thức góp vốn trong công ty cổ phần khi thành lập

Sau khi đăng ký thành lập công ty, thành viên có thể góp vốn bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản.

Đối với hình thức góp vốn bằng tiền mặt. Cổ đông là cá nhân có thể thực hiện góp trực tiếp bằng tiền mặt hoặc qua phương thức chuyển khoản vào tài khoản của công ty.

Cổ đông là tổ chức sẽ thực hiện góp vốn qua phương thức chuyển khoản. Sau khi công ty đăng ký tài khoản tại các ngân hàng thương mại. Lưu ý tài khoản của công ty phải được đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

Đối với hình thức góp vốn bằng tài sản, cổ đông công ty phải tiến hành thủ tục góp vốn bằng tài sản vào công ty theo quy định của pháp luật. 

>>>Xem thêm: Góp vốn và định giá tài sản góp vốn thành lập công ty

3. Định giá tài sản góp vốn trong công ty cổ phần khi thành lập

Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi hoặc vàng. Phải được các cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Và được thể hiện thành Đồng Việt Nam.

Định giá tài sản góp vốn theo nguyên tắc nhất trí giữa các cổ đông. Hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Giá trị tài sản góp vốn khi tổ chức thẩm định giá thẩm định, phải được đa số các cổ đông sáng lập chấp thuận.

Đọc Thêm  Xuất hóa đơn đầu ra trên 20 triệu đồng và cách thức thanh toán để được hưởng khấu trừ

Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn. Thì các cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm.

Cho đến khi bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá. Đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

4. Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn trong công ty cổ phần khi thành lập

Cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

  • Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất:

+ Thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ.

  • Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu:

+ Việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản.

+ Biên bản giao nhận phải ghi rõ tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty. Họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác. Số quyết định thành lập hoặc đăng ký của người góp vốn.

Đọc Thêm  Đường dây nóng hỗ trợ BHXH điện tử của BHXH Tỉnh Hoà Bình

Loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn. Tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của công ty.

Ngày giao nhận. Chữ ký của người góp vốn hoặc đại diện theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty.

Cổ phần bằng tài sản không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng. Chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty.

>>>Xem thêm: Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn thành lập công ty

Trên đây là những thông tin cơ bản về Xử lý tài sản góp vốn trong công ty cổ phần khi thành lập. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Chữ ký số TPHCM – cung cấp dịch vụ thành lập công ty cổ phần uy tín tại Hà Nội.

Điện thoại: 0915 412 332     Hotline: 093 278 0176

Email: chukysotphcm.net@gmail.com        Facebook: Chữ ký số TPHCM

0932780176