Xử lý chứng từ không thành công tại Ngân hàng

Giấy nộp tiền báo lỗi “Xử lý chứng từ không thành công tại Ngân hàng” do Mã CQT không hợp lệ hoặc Không tìm thấy KBNN phải xử lý như thế nào?

Liên hệ trực tiếp với nhóm hỗ trợ TĐT tại TCT theo số điện thoại 04.37689679 máy lẻ 2104, 2105 hoặc email htetax@gdt.gov.vn để thông báo. Nhóm HTTĐT sau khi tiếp nhận yêu cầu sẽ thông báo với Ngân hàng phát sinh lỗi và báo lại cho NNT lập lại GNT khi Ngân hàng đã bổ sung các mã thiếu.

XEM THÊM:

TÀI LIỆU HỖ TRỢ CÁC TRƯỜNG HỢP VƯỚNG MẮC KHI THỰC HIỆN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ QUA HỆ THỐNG ETAX

Contact Me on Zalo
0932780176