Category Archives: Văn bản

Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 về hóa đơn điện tử

Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP bao gồm: nội dung hóa đơn điện tử, thời điểm lập hóa đơn điện tử, định dạng hóa đơn điện tử, áp dụng hóa đơn điện tử, cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, quản lý […]

Công văn 2402/BTC Hướng dẫn về tiêu thức CKS người mua trên HĐĐT

Công văn 2402/BTC-TCT Hướng dẫn về tiêu thức chữ ký số người mua trên hóa đơn điện tử hướng dẫn các doanh nghiệp trong trường hợp muốn miễn tiêu thức chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử Ngày 23/02/2016, Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp về việc […]

Nghị định 512010NĐ-CP Quy định về hoá đơn bán hàng, cung ứng DV

Nghị định 51/2010/NĐ-CP Quy định về hoá đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ này quy định về việc in, phát hành, sử dụng hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi chung là hoá đơn); xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn ..    CHÍNH PHỦ _______ Số: […]

Quyết định về việc đính chính Thông tư số 1532010TT-BTC

Quyết định về việc đính chính Thông tư số 1532010TT-BTC ngày 2892010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 512010NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ   TỔNG CỤC THUẾ  CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH […]

Thông tư 1695TCT-QLN về hướng dẫn sử dụng hóa đơn lẻ

Hóa đơn điện tử xin gửi tới Quý khách hàng Thông tư 1695TCT-QLN về hướng dẫn sử dụng hóa đơn lẻ Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 1695/TCT-QLN về việc sử dụng hóa đơn lẻ. Ngày 15/10/2015, Bộ Tài chính có công văn số 14451/BTC-TCT về việc triển khai biện pháp quản lý […]

Thông tư 32.2011 Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng HĐĐT

Thông tư 32/2011 này hướng dẫn về việc khởi tạo, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.          BỘ TÀI CHÍNH                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số: 32 […]

Thông tư 153 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 512010NĐ-CP

Thông tư 153 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 512010NĐ-CP này hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ       BỘ TÀI CHÍNH       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 153/2010/TT-BTC […]

Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Sau khi nhận được mẫu 01 của Doanh nghiệp thì Cơ quan Thuế sẽ gửi Thông báo theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119 cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng […]

Cập nhật Nghị định mới nhất ngày 12/09/2018 Nghị định 119/2018/NĐ

Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định… Nghị định số 119/2018/NĐ-CP […]

Thông tin về việc sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử

Trong bài viết này, Hóa đơn điện tử sẽ giải đáp thắc mắc về việc sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử sau những thay đổi của nhà nước về hình thức sử dụng hóa đơn 1/ Giải đáp thắc mắc “doanh nghiệp còn hóa đơn giấy có sử dụng […]

0932780176