Category Archives: Văn bản

Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông […]

Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông […]

Vv triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế

Thực hiện thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế cho 6 doanh nghiệp    TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ————— Số: 58333/QĐ-CT Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2015   QUYẾT […]

Vv hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

Bộ tài chính hướng dẫn về việc Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử   BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ————— Số: 2402/BTC-TCT V/v Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử. Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2016   Kính gửi: Cục […]

Luật Công nghệ thông tin (số 672006QH11 ngày 29062006)

Luật công nghệ thông tin này quy định về hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, các biện pháp bảo đảm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông […]

LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ Số: 51/2005/QH11

 Công ty hóa đơn điện tử xin gửi tới quý khách hàng Luật giao dịch điện tử. Luật này quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định.  Luật […]

Nghị định 04.2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51

Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ    CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh […]

Quyết định vv gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 1209QĐ-BTC

Quyết định vv gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tàì chính vv thí điểm sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế   BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM […]

Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử

Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP bao gồm: nội dung hóa đơn điện tử, thời điểm lập hóa đơn điện tử, định dạng hóa đơn điện tử, áp dụng hóa đơn điện tử, cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, quản […]

Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn hóa đơn điện tử theo Thông tư 39

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn vừa ban hành ngày 19/10/2020 nhưng thời hạn thực hiện từ 01/07/2022, hiện tại một số chi cục thuế ở Tỉnh Bình Dương và các Tỉnh khác vẫn áp dụng những quy định, trình tự thủ tục theo thông tư 39/2020 như là: Trước khi làm thủ […]

Contact Me on Zalo
0932780176