Category Archives: Văn bản

Văn bản TCT gửi Cục Thuế tỉnh Đắk Nông về việc xuất hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử gửi đến Quý khách hàng Văn bản Tổng cục Thuế gửi Cục Thuế tỉnh Đắk Nông về việc xuất hóa đơn điện tử     BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ————— Số: 228/TCT-CS V/v […]

Văn bản Tổng cục thuế về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Văn bản Tổng cục thuế trả lời Trả lời công văn số 236/CT-HC ngày 12/10/2016 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về xử phạt hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn   BỘ TÀI CHÍNH  TỔNG CỤC THUẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do […]

Sửa đổi bổ sung TT số 10 Hướng dẫn xử phạt vi phạm về hóa đơn

Thông tin về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn   BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do […]

Mẫu đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại khoản 4 Điều 12 (Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm trước liền […]

Thông báo về việc hết thời gian sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế

Cơ quan thuế tiến hành rà soát doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, và gởi thông báo bằng văn bản theo mẫu 07 phụ lục đính kèm Nghị định 119 Trong trường hợp doanh nghiệp hết thời gian sử dụng hóa đơn điện […]

Thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận dùng hóa đơn điện tử

Sau khi nhận được mẫu 01 của Doanh nghiệp thì Cơ quan Thuế sẽ gửi Thông báo theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119 cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng […]

Không còn bắt buộc DN triển khai hóa đơn điện tử từ tháng 11/2020

 Không còn bắt buộc các doanh nghiệp phải hoàn thành thực hiện hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/202 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; việc quản lý, sử dụng chứng từ khi thực hiện các thủ tục về thuế, thu […]

Quyết định vv thí điểm sử dụng HĐĐT có mã xác thực của cơ quan thuế

Quyết định về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế   BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 1209/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2015   QUYẾT ĐỊNH […]

Về việc thực hiện hóa đơn điện tử

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ———- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2632/TCT-DNL V/v thực hiện hóa đơn điện tử Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2016   Kính gửi: Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. (Địa chỉ: Tầng 10, […]

Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

Theo quy định, nghị định số 119/2018/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực ngày 01/11/2018, khi doanh nghiệp muốn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thì bước đầu tiên là cần nộp mẫu 01 “Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử“ Nội dung của mẫu “Đăng ký/thay đổi thông […]

Contact Me on Zalo
0932780176