Văn bản hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử đính kèm bảng kê

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
  • Căn cứ Khoản 03 Điều 07 của Thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/03/2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

mẫu số 03 ban hành theo nghị định 119

mẫu số 03 ban hành theo nghị định 119
Căn cứ các quy định trên và theo trình bày của doanh nghiệp:

– Trường hợp doanh nghiệp có cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho khách hàng, khi lập bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn bán hàng thì doanh nghiệp có thể tự thiết kế bảng kê phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa nhưng phải đảm bảo có các nội dung chính được nêu tại Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.

– Doanh nghiệp được đồng thời tạo nhiều hình thức hóa đơn khác nhau (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử) và phải thực hiện thông báo phát hành từng hình thức hóa đơn theo quy định. Trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, đối với mỗi lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, tổ chức kinh doanh chỉ sử dụng một (01) hình thức hóa đơn.

Xem thêm:

Chi cục thuế thông báo đến Quý doanh nghiệp biết để thực hiện đúng theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Contact Me on Zalo
0932780176