Ưu điểm và nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân

Ưu điểm và nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân là gì? Hy vọng bài viết sẽ mang đến những thông tin bổ ích, những bạn trẻ cần lưu ý.

1. Doanh nghiệp tư nhân:

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ. Và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh. Và cũng không được trở thành thành viên công ty hợp danh.

Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

>>>Xem thêm: Đặc điểm cần biết về chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân

2. Ưu điểm của doanh nghiệp tư nhân

Do chỉ có 1 chủ sở hữu. Và được quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiệp cũng đồng thời là đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp.

Chủ sở hữu doanh nghiệp có quyền bán hoặc cho thuê doanh nghiệp của mình cho người khác.

Đọc Thêm  Quyền hạn của Giám đốc doanh nghiệp tư nhân được thuê

Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp tư nhân tương đối đơn giản.

Chế độ trách nhiệm vô hạn, doanh nghiệp tư nhân dễ dàng tạo được sự tin tưởng từ đối tác. Dễ dàng huy động vốn và hợp tác kinh doanh.

>>>Xem thêm: Quyền hạn của giám đốc doanh nghiệp tư nhân được thuê

3. Nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân

Đây là loại hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân.

Tính rủi ro cao khi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn.

Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào trên thị trường.

Không được góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần trong các loại hình doanh nghiệp khác.

Chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.

>>>Xem thêm:

Ưu điểm và nhược điểm của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Ưu điểm và nhược điểm của công ty hợp danh

Trên đây là những thông tin cơ bản về Ưu điểm và nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Chữ ký số TPHCM – đơn vị tư vấn luật doanh nghiệp, dịch vụ kế toán, đầu tư… chuyên nghiệp nhất. 

Điện thoại: 0915 412 332     Hotline: 093 278 0176

Email: chukysotphcm.net@gmail.com        Facebook: Chữ ký số TPHCM

0932780176