Ưu điểm và nhược điểm của công ty cổ phần theo quy định mới nhất

Ưu điểm và nhược điểm của công ty cổ phần như thế nào? Có nên thành lập loại hình công ty này hay không ?

Công ty cổ phần

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, Công ty cổ phần là doanh nghiệp. Trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. 

Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân. Số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa. 

Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. 

Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp hạn chế chuyển nhượng.

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

>>Xem thêm: Thành lập công ty cổ phần

Ưu điểm của công ty cổ phần

Chế độ trách nhiệm của Công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn. Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp. Nên mức độ rủi ro của các cổ đông không cao.

Khả năng hoạt động của Công ty cổ phần rất rộng, trong hầu hết các lịch vực, ngành nghề.

Cơ cấu vốn của Công ty cổ phần hết sức linh hoạt tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty.

Khả năng huy động vốn của Công ty cổ phần rất cao. Thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng. Công ty cổ phần có thể phát hành trái phiếu. Đây là đặc điểm riêng có của công ty cổ phần.

Việc chuyển nhượng vốn trong Công ty cổ phần là tương đối dễ dàng. Do vậy phạm vi đối tượng được tham gia công ty cổ phần là rất rộng. Ngay cả các cán bộ công chức cũng có quyền mua cổ phiếu của Công ty cổ phần. (Đối với công ty Đại chúng, công ty niêm yết trên Sàn chứng khoán thì chỉ có công ty cổ phần mới có quyền này).

>>Xem thêm: Ưu điểm và nhược điểm công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Nhược điểm của công ty cổ phần

Việc quản lý và điều hành Công ty cổ phần rất phức tạp. Do số lượng các cổ đông có thể rất lớn. Có nhiều người không hề quen biết nhau. Và thậm chí có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ động đối kháng nhau về lợi ích.

Khả năng bảo mật kinh doanh và tài chính bị hạn chế. Do công ty phải công khai và báo cáo với các cổ đông.

Việc khống chế người vào công ty, mua cổ phần sẽ khó hơn các loại hình doanh nghiệp khác.

Có nên thành lập công ty cổ phần ?

Dựa trên ưu điểm và nhược điểm trên, những người sáng lập nếu thấy công ty cổ phần đúng là loại hình doanh nghiệp mong muốn thì thành lập. Mỗi loại hình doanh nghiệp đều có ưu nhược điểm riêng. Vì vậy phải tự tìm hiểu và so sánh để biết mình phù hợp với loại hình nào nhất.

>>Xem thêm:

Ưu điểm và nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân

Ưu điểm và nhược điểm của công ty hợp danh

Trên đây là những thông tin cơ bản về Ưu điểm và nhược điểm của công ty cổ phần. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Chữ ký số TPHCM để được tư vấn thêm.

Contact Me on Zalo
0932780176