20201008 5f7f5d2e24fab
Hướng dẫn quy trình xuất hóa đơn điện tử trên phần mềm M-Invoice.
8 Tháng Mười, 2020
20201008 5f7f5d3c60d64
Hướng dẫn duyệt, ký hóa phần mềm đơn điện tử M-Invoice
8 Tháng Mười, 2020

Các phương pháp điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập khi xảy ra sai sót

20201008 5f7f5d36d5853

Hướng dẫn tổng quan sử dụng, quản lý phần mềm hóa đơn điện tử M-Invoice (Phần 2): Hướng dẫn Các phương pháp điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập khi xảy ra sai sót

 

Trong phần 1 của bài series Hướng dẫn sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử (HĐĐT), chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về thủ tục Đăng ký hóa đơn điện tử, điều kiện sử dụng và cách Khởi tạo hóa đơn điện tử. Ở phần 2, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu các phương pháp điều chỉnh hóa đơn đã lập khi xảy ra sai sót.

Với các sai sót khi khởi tạo HĐĐT sẽ có 3 trường hợp xảy ra:

  • HĐĐT đã lập nhưng chưa (duyệt) để ký điện tử: Sửa đổi nội dung trên phần mềm HĐĐT
  • HĐĐT đã (duyệt) để ký điện tử nhưng chưa kê khai thuế: Lập hóa đơn thay thế
  • HĐĐT đã kê khai thuế: Lập hóa đơn điều chỉnh

1. HĐĐT đã lập nhưng chưa (duyệt) để ký điện tử: Sửa đổi nội dung HĐĐT nháp trên phần mềm HĐĐT

Bước 1: Người dùng vào tác vụ “Quản lý hóa đơn”, tìm kiếm những hóa đơn có trạng thái “Chờ duyệt” hoặc “Chờ ký”. Do chưa ký nên những hóa đơn có thể chỉnh sửa được trên phần mềm hóa đơn điện tử M-Invoice (Chức năng này sẽ được tùy biến theo yêu cầu của doanh nghiệp).

Tìm kiếm những hóa đơn có trạng thái “Chờ duyệt” hoặc “Chờ ký”

Bước 2: Sửa các thông tin trên HĐĐT

Sửa thông tin trên hóa đơn
Sửa thông tin trên hóa đơn
Sửa nội dung kinh tế trong hóa đơn    

2. HĐĐT đã (duyệt) ký điện tử nhưng chưa kê khai thuế: Lập hóa đơn thay thế

Bước 1: Tại màn hình quản lý hóa đơn, chọn hóa đơn có trạng thái “Đã ký” cần lập hóa đơn thay thế. Chọn nút “Chức năng” sau đó chọn chức năng “Lập hóa đơn thay thế”

Chọn hóa đơn cần lập hóa đơn thay thế

Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin hệ thống yêu cầu trên màn hình lập hóa đơn thay thế

Nhập thông tin cho hóa đơn thay thế

Sau khi hoàn tất, trang quản lý hóa đơn sẽ hiển thị trạng thái hóa đơn mới là “thay thế” và hóa đơn cũ sẽ có trạng thái là “bị thay thế”

Hóa đơn mới có rạng thái “Bị thay thế”

3. HĐĐT đã kê khai thuế: Lập hóa đơn điều chỉnh

Tương tự như hóa đơn thay thế, tạo để tạo hóa đơn điều chỉnh người dùng cũng tìm những hóa đơn đã ký và đã kê khai thuế để sửa đổi thông tin.

Bước 1: Tại màn hình quản lý hóa đơn, chọn hóa đơn có trạng thái ký là “Đã ký”, nhấn chọn nút “Chức năng” và chọn chức năng “Lập hóa đơn điều chỉnh tăng/giảm (hoặc định danh)”

Chọn hóa đơn cần điều chỉnh

Bước 2: Ở màn hình Lập hóa đơn điều chỉnh, nhấn nút sửa ở nội dung cần điều chỉnh

Sửa nội dung cần điều chỉnh

Như vậy, M-invoice đã hướng dẫn các bạn cách xử lý khi xảy ra sai sót trong quá trình lập hóa đơn.

Xem thêm:

  • Phần 1: Đăng ký hóa đơn điện tử và điều kiện sử dụng, hướng dẫn Khởi tạo hóa đơn điện tử
  • Phần 3: Phê duyệt và ký điện tử trên hóa đơn điện tử.
  • Phần 4: Hướng dẫn Tra cứu và lưu trữ hóa đơn điện tử

Nguồn: minvoice.vn

Chữ ký số TPHCM
Chữ ký số TPHCM
Chúng tôi là đối tác của các nhà cung cấp chữ ký số lớn và uy tín hàng đầu Việt Nam như CKCA Orig Sign, Nacencomm (CA2), VINA-CA, Newtel-CA...
Contact Me on Zalo
0932780176