Tổ chức lại công ty chứng khoán theo quy định pháp luật

Công ty chứng khoán có thể tổ chức lại (như chia, tách, sáp nhập, hợp nhất,…). Quy định pháp luật như thế nào về tổ chức lại công ty chứng khoán? Cũng Chữ ký số TPHCM tìm hiểu về vấn đề này.

Căn cứ pháp lý: Luật chứng khoán năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2010 và Nghị định 86/2016/NĐ-CP

1. Điều kiện tổ chức lại công ty chứng khoán

Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ thực hiện việc tổ chức lại phải được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời hạn chấp thuận việc tổ chức lại là ba mươi ngày. Kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ hợp lệ.Trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Công ty hình thành sau tổ chức lại phải đáp ứng điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất. Phải đáp ứng điều kiện về vốn, điều kiện về nhân sự. Trường hợp công ty chứng khoán sau tổ chức lại là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì chủ sở hữu phải là ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm. Hoặc là tổ chức nước ngoài sở hữu từ 51% trở lên vốn Điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam.

Đọc Thêm  Nên thành lập công ty hay hộ kinh doanh để kinh doanh ?

Trường hợp việc tổ chức lại công ty kết hợp với chào bán cổ phần riêng lẻ, chào bán cổ phần ra công chúng hoặc có các giao dịch phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Thì phải bảo đảm các Điều kiện theo quy định pháp luật có liên quan.

Tuân thủ các Điều kiện theo quy định pháp luật về cạnh tranh. Và các pháp luật khác có liên quan. Về tổ chức lại doanh nghiệp.

2. Trình tự thủ tục thực hiện tổ chức lại công ty chứng khoán

Công ty chứng khoán thực hiện việc tổ chức lại công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Sau khi thực hiện tổ chức lại, công ty chứng khoán phải làm thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động.

>>>Xem thêm:

Cấp phép thành lập và hoạt động chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

3. Hồ sơ thực hiện tổ chức lại công ty chứng khoán

Hồ sơ thực hiện tổ chức lại công ty chứng khoán cũng giống như hồ sơ theo pháp luật doanh nghiệp. Tuy nhiên, phải kèm theo đó là quyết định chấp thuận việc tổ chức lại của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

>>>Xem thêm:

Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán 

Tổ chức lại doanh nghiệp: chia, tách, hợp nhất, sáp nhập công ty

Đọc Thêm  Dịch vụ thay đổi thành viên hợp danh trong Công ty hợp danh

Trên đây là những thông tin cơ bản về Tổ chức lại công ty chứng khoán theo quy định pháp luật. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Chữ ký số TPHCM – đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn doanh nghiệp chuyên nghiệp nhất. 

Điện thoại: 0915 412 332     Hotline: 093 278 0176

Email: chukysotphcm.net@gmail.com        Facebook: Chữ ký số TPHCM

0932780176