20201008 5f7f4426979f0
EFY Việt Nam tiếp tục chương trình đồng hành cùng khách hàng vượt qua thời điểm khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra
8 Tháng Mười, 2020
20201008 5f7f442939a84
Chữ Ký Số Công Cộng Là Gì? – Dịch Vụ Chứng Thực Chữ Ký Số Công Cộng EFY-CA
8 Tháng Mười, 2020

Trung tâm chứng thực Điện tử quốc gia (NEAC) ban hành Công văn số 190/NEAC-TĐ hướng dẫn thông tư số 16/2019/TT-BTTTT

20201008 5f7f4427e9dcc

Ngày 07/05/2020, Trung tâm chứng thực Điện tử quốc gia (NEAC) đã ban hành công văn số 190/NEAC-TĐPC hướng dẫn triển khai Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT về việc cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa áp dụng cho các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng và chữ ký số chuyên dùng của cơ quan, tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đẩm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng.

Dựa theo quy định tại Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT ban hành ngày 05/12/2019 quy định về Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa. Theo đó, việc cung cấp dịch vụ ký số từ xa và ký số qua thiết bị di động phải đáp ứng 2 điều kiện sau:

  • Được áp dụng sau ngày thông tư có hiệu lực tức từ ngày 01/4/2020
  • Phải được Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) đánh giá đáp ứng về tiêu chuẩn kỹ thuật của dịch vụ chứng thực chữ ký số này

Ngày 07/05/2020 Trung tâm chứng thực Điện tử quốc gia (NEAC) ban hành Công văn số 190/NEAC-TĐPC hướng dẫn chi tiết việc triển khai áp dụng các tiêu chuẩn thuộc Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc quy định tại Thông tư 16/2019/TT-BTTTT về việc cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số như sau:

Bước 1: Các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số báo cáo sự thay đổi về tính năng kỹ thuật của hệ thống cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 17/2014/TT-BTTTT bao gồm: Phương án kỹ thuật và công bố sự phù hợp của hệ thống kỹ thuật mới với các tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo quy định tại Thông tư 16/2019/TT-BTTTT.

Bước 2: Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng thư số cho phương án cung cấp dịch vụ theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp chứng thư số
  • Bản sao giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.
  • Phương án kỹ thuật đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư 16/2019/TT-BTTTT, trong đó liệt kê rõ cấu hình, tính năng các máy móc, thiết bị, phần mềm
  • Quy chế chứng thực đáp ứng việc cung cấp dịch vụ theo mô hình ký số trên thiết bị di động hoặc ký số từ xa

Bước 3: Thẩm tra và cấp chứng thư số cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng theo quy định tại Điều 22, Nghị định số 130/2018/NĐ-CP.

Như vậy, để cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên điện thoại di động, các đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số cần xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng để đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc về dịch vụ chứng thực chữ ký số quy định tại Thông tư 16/2019/TT-BTTTT cho mô hình cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số trên thiêt bị di động và ký số từ xa song song với hệ thống chứng thực chữ ký số đang hoạt động để dịch vụ chứng thực chứng thư số là phù hợp, đạt tiêu chuẩn.

EFY Việt Nam

 

 

Chữ ký số TPHCM
Chữ ký số TPHCM
Chúng tôi là đối tác của các nhà cung cấp chữ ký số lớn và uy tín hàng đầu Việt Nam như CKCA Orig Sign, Nacencomm (CA2), VINA-CA, Newtel-CA...
Contact Me on Zalo
0932780176