Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty ? Hồ sơ thay đổi địa chỉ doanh nghiệp

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty ? Hồ sơ thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp ? Các lưu ý khi thay đổi địa chỉ công ty mới nhất mà doanh nghiệp nên biết.

Địa chỉ công ty là gì

Theo quy định của luật doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính công ty là: 

Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Xem thêm: Quy định địa chỉ trụ sở chính công ty

Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp

Doanh nghiệp thay đổi trụ sở chính cần phải chuẩn bị hồ sơ như sau:

Đối với thay đổi trụ sở chính trong phạm vi cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính cùng quận hoặc khác quận trong cùng tỉnh, thành phố hồ sơ có các điểm khác nhau. Tuy nhiên có chung nộp hồ sơ như sau:

Hồ sơ chung nộp lên Sở kế hoạch đầu tư

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (luật Chữ ký số TPHCM soạn);

Đọc Thêm  Giảm vốn điều lệ công ty ? Điều kiện, thủ tục và các trường hợp giảm vốn

– Quyết định Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (luật Chữ ký số TPHCM soạn);

– Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty (luật Chữ ký số TPHCM soạn);

Hồ sơ thêm đối với trường hợp khác quận

Đối với trường hợp chuyển địa chỉ công ty khác quận, hồ sơ có thêm bước nộp chốt thuế lên cơ quan thuế quản lý cũ của công ty. Bước này tuỳ thuộc vào từng chi cục thuế yêu cầu để nộp hồ sơ: Thông báo chuyển quận, rà soát chốt thuế…

Thay đổi trụ sở chính trong phạm vi khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hồ sơ nộp thay đổi trụ sở chính khác tỉnh, thành phố cũng phải làm cả trên Chi cục/cục thuế cũ và trên Sở kế hoạch đầu tư mới.

Hồ sơ trên sở kế hoạch đầu tư

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu);

– Bản sao hp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

Đọc Thêm  Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Cách tính thuế TNDN đơn giản

– Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hp danh đối với công ty hợp danh;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Hồ sơ nộp chốt thuế

Cũng giống như thay đổi địa chỉ khác quận, huyện, việc thay đổi địa chỉ khác tỉnh, thành phố cũng phải làm hồ sơ chốt thuế trước. Hồ sơ thường: Thông báo chuyển địa chỉ trụ sở chính, hồ sơ thuế công ty.

Xem thêm: Thủ tục chuyển địa chỉ công ty sang tỉnh khác

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

Cũng giống như phần hồ sơ trên, thủ tục thay đổi địa chỉ công ty tuỳ thuộc vào việc có phải chốt thuế hay không. 

Bước 1: Chốt thuế đối với cơ quan thuế cũ. Áp dụng trong trường hợp chuyển địa chỉ khác quận, huyện hoặc khác tỉnh, thành phố.

Bước 2: Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký trong trường hợp thay đổi trụ sở chính trong phạm vi cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới trong trường hợp thay đổi trụ sở chính trong phạm vi khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong vòng 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Đọc Thêm  Dịch vụ thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ, trao giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp.

Lưu ý: Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Bước 2: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đề nghị thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Doanh nghiệp thực hiện công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Xem thêm: Quy định về đặt địa chỉ trụ sở của công ty

Trên đây là thủ tục thay đổi địa chỉ công ty. Hãy liên hệ với luật Chữ ký số TPHCM để được tư vấn miễn phí và sử dụng dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty.

0932780176