Thu nhập tính thuế và thuế suất từ việc chuyển nhượng cổ phần

Thu nhập tính thuế và thuế suất từ việc chuyển nhượng cổ phần 

Cổ đông (là cá nhân) có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần số cổ phần đang nắm giữ của mình cho cổ đông khác hay các cá nhân, tổ chức khác có nhu cầu. Một trong những vấn đề băn khoăn của cổ đông là Thu nhập tính thuế và thuế suất từ việc chuyển nhượng cổ phần được quy định như thế nào.

Sau đây, Chữ ký số TPHCM sẽ giải đáp vấn đề này

1 – Thu nhập từ từ chuyển nhượng cổ phần là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Luật thuế thu nhập cá nhân (Điều 3) quy định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm nhiều loại, trong đó có thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm:

–   Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế;

–   Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán;

–   Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.

Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 quy định rõ các loại Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: “thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp

Đọc Thêm  Dịch vụ thực hiện thủ tục sáp nhập công ty

Như vậy, theo các quy định trên, chuyển nhượng cổ phẩn là một loại chuyển nhượng chứng khoán. Do đó, cổ đông khi chuyển nhượng cổ phần phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định trên.

Xem thêm: Dịch vụ thay đổi thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Công ty cổ phần là gì? Đặc điểm công ty cổ phần

2 – Thu nhập tính thuế và Thuế suất thuế

  • Thu nhập chịu thuế

Theo quy định tại Điều 13 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 (sửa đổi 2014), Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng chứng khoán, thu nhập chịu thuế được xác định là giá chuyển nhượng từng lần.

Theo hướng dẫn tại Điều 16 thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 (sửa đổi điểm a, b khoản 2 Điều 11 Thông tư số 111/2013/TT-BTC), giá chuyển nhượng là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm chuyển nhượng.

  • Thuế suất:

Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán theo quy định tại điểm khoản 2 Điều 23 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 (sửa đổi 2014) là 0,1 %. Thuế suất này được tính trên giá bán chứng khoán từng lần.

  • Cách tính thuế:

Cách tính thuế được quy định tại 16 thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 (sửa đổi điểm a, b khoản 2 Điều 11 Thông tư số 111/2013/TT-BTC) như sau:

Đọc Thêm  Thành lập chi nhánh công ty doanh nghiệp khác tỉnh
Thuế thu nhập cá nhân phải nộp=Giá chuyển nhượng chứng khoán từng lầnxThuế suất 0,1%

Trên đây là một số quy định của pháp luật về Thu nhập tính thuế và thuế suất từ việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông là cá nhân, Chữ ký số TPHCM gửi đến bạn đọc. Nếu trong quá trình kinh doanh, thực hiện chuyển nhượng cổ phần, có vấn đề thắc mắc cần giải đáp hay cần trợ giúp các bạn hãy liên hệ với Chữ ký số TPHCM chúng tôi để được hỗ trợ.

0932780176