Thông tư 88/2020/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử

Ngày 30/10/2020 vừa qua, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 88/2020/TT-BTC. Theo đó, một số nội dung tại Điều 26 của Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử sẽ được sửa đổi, bổ sung nhằm đồng nhất với Nghị định 123/2020/NĐ-CP đã được ban hành trước đó.

Thông tư 88 về hóa đơn điện tử

Thông tư Thông tư 88/2020/TT-BTC thay đổi một số quy định tại Thông tư 68/2019/TT-BTC.

1. Chính thức ban hành Thông tư 88/2020/TT-BTC

Trước đây, theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC, thời điểm bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử là từ ngày 1/11/2020. Tuy nhiên, ngày 19/10/2020, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP, lùi thời điểm bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử đến ngày 1/7/2022.
Nhằm đồng nhất nội dung các văn bản pháp luật về hóa đơn điện tử và để các tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thuận tiện hơn trong việc áp dụng hóa đơn điện tử, ngày 30/10/2020 vừa qua, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 88/2020/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

2. Một số  nội dung đáng chú ý tại Thông tư  88/2020/TT-BTC

Thông tư 88/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 26 của Thông tư 68/2019/TT-BTC, cụ thể:

Bãi bỏ nội dung bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử từ 1/11/2020

Theo Khoản 2, Điều 1 của Nghị định Thông tư 88/2020/TT-BTC, nội dung tại Khoản 3 và Khoản 4, Điều 26 của Thông tư số 69/2019/TT-BTC bị bãi bỏ:
“3. Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư này.
4. Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các Thông tư, Quyết định của Bộ Tài chính nêu tại Khoản 2 Điều này hết hiệu lực thi hành.”

Thời hạn áp dụng hóa đơn điện tử

Quy định về thời hạn áp dụng hóa đơn điện tử từ 1/11/2020 bãi bỏ.

Như vậy, quy định này hoàn toàn trùng khớp với nội dung tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP được ban hành ngày 19/10/2020 trước đó. Thời hạn bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử 1/11/2020 lùi lại đến 1/7/2022.

Thay đổi thời gian hết hiệu lực của một số văn bản pháp luật tại Điều 26, Thông tư số 68/2019/TT-BTC

Theo quy định trước đây tại Khoản 2, Điều 26 của Thông tư số 68/2019/TT-BTC, một số văn bản pháp luật về hóa đơn điện tử có hiệu lực thi hành đến ngày 31/10/2020. Để thống nhất với nội dung quy định mới về thời hạn bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử, Bộ Tài Chính đã sửa đổi hiệu lực thi hành của các văn bản này.
Cụ thể, tại Khoản 1, Điều 1 của Thông tư 88/2020/TT-BTC, các văn bản pháp luật của Bộ Tài Chính sau đây vẫn có hiệu lực thi hành đến hết ngày 30/6/2022:

 • Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
 • Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010 hướng dẫn quản lý và sử dụng hóa đơn vận tải;
 • Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015);
 • Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, Quyết định số 526/QĐ-BTC ngày 16/4 /2018 mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế;
 • Quyết định số 2660/QĐ-BTC ngày 14/12/2016 gia hạn thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015;
 • Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015.

Sửa đổi thời hạn của một số văn bản

Sửa đổi ngày hết hiệu lực của một số văn bản tại Điều 26 của Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Trên đây là nội dung Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử. Các tổ chức, đơn vị, cá nhân cần cập nhật thông tin, áp dụng đúng quy định trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử để bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
Thông tin thắc mắc, quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

CHỮ KÝ SỐ TPHCM

 • Địa chỉ: 19 Đường C18, Phường 12, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
 • Tổng đài HTKH: 0932 780 176 – 0915 412 332
 • Tel : 0932 780 176
 • Fax: 0932 780 176
 • Website: https://chukysotphcm.net/e-invoice/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0932780176