Giấy nộp tiền báo lỗi “Thông tin số tài khoản khách hàng không hợp lệ”?

Giấy nộp tiền báo lỗi “Xử lý chứng từ không thành công tại Ngân hàng” Thông tin số tài khoản khách hàng không hợp lệ NNT phải xử lý như thế nào?

Nguyên nhân do Số tài khoản Ngân hàng gửi cho TCT không đúng so với số tài khoản thực tế của doanh nghiệp.

NNT liên hệ với NHTM để thông báo và yêu cầu NHTM cập nhật thông tin số tài khoản.

➔ Sau khi NHTM cập nhật số tài khoản, NNT thực hiện lập lại GNT.

XEM THÊM:

TÀI LIỆU HỖ TRỢ CÁC TRƯỜNG HỢP VƯỚNG MẮC KHI THỰC HIỆN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ QUA HỆ THỐNG ETAX

Contact Me on Zalo
0932780176