Thông báo

25 Tháng Năm, 2018

Tạm dừng hệ thống kê khai thuế qua mạng

Tổng cục Thuế xin thông báo: Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thế điện tử từ 18h00 […]
24 Tháng Tư, 2018

Nâng cấp phần mềm mới nhất iHTKK 3.6.3, HTKK 3.8.3, iTaxviewer 1.4.5

Nội dung chính1 TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO2 1. Nâng cấp ứng dụng HTKK, iHTKK, eTax3 2. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer3.1 Tổ chức, cá nhân […]