Tạm dừng hệ thống kê khai thuế qua mạng

Tổng cục Thuế xin thông báo:

Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thế điện tử từ 18h00 ngày 25/05/2018 đến 07h00 ngày 28/05/2018. Ngoài thời gian trên, Hệ thống khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử vẫn hoạt động bình thường.

Tổng cục Thuế xin thông báo

Contact Me on Zalo
0932780176