Thay đổi thành viên góp vốn do thừa kế trong công ty TNHH

Thay đổi thành viên góp vốn do thừa kế trong công ty TNHH? Khi thành viên góp vốn chết công ty sẽ phải làm thủ tục đăng ký thay đổi thành viên góp vốn.

Sau đây, Chữ ký số TPHCM sẽ chia sẻ tới Quý khách hàng bài viết “Thay đổi thành viên góp vốn do thừa kế trong công ty TNHH

Xử lý phần vốn góp trong công ty khi thành viên góp vốn chết

Khi thành viên là cá nhân chết. Thì người thừa kế theo di chúc hoặc người thừa kế theo pháp luật của thành viên đó là thành viên của công ty. 

Khi người thừa kế không muốn trở thành thành viên trong công ty. Phần vốn góp của thành viên được công ty mua lại hoặc chuyển nhượng phần vốn góp.

Trường hợp phần vốn góp của thành viên là cá nhân chết mà không có người thừa kế. Thì phần vốn góp đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự. Người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế cũng giải quyết tương tự.

>>Xem thêm:

Điều kiện để thành viên yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp

Mua lại phần vốn góp thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thay đổi thành viên góp vốn do thừa kế trong công ty TNHH 

Khi thành viên góp vốn trong công ty TNHH 2 thành viên là cá nhân chết. Người thừa kế của họ sẽ được thừa kế phần vốn góp và trở thành thành viên công ty.

Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký.

Nội dung Thông báo gồm:

  • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế. Hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế
  • Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác. Quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế và của từng người nhận thừa kế;
  • Thời điểm thừa kế;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

 Ngoài Thông báo trên phải có:

  • Bản sao hp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế;
  • Bản sao hp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người thừa kế.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

>>Xem thêm:

Chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên công ty TNHH

Tổ chức lại doanh nghiệp: chia, tách, hợp nhất, sáp nhập công ty

Hậu quả nếu công ty không làm thủ tục thay đổi thành viên góp vốn

Nếu không tiến hành thay đổi thành viên góp vốn do thừa kế trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại điều 31 Nghị định 50/2016/NĐ-CP

“Điều 31. Vi phạm quy định về về việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.”

>> Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty TNHH 

Trên đây là những thông tin cơ bản về Thay đổi thành viên góp vốn do thừa kế trong công ty TNHH. Hãy liên hệ với Chữ ký số TPHCM để được tư vấn dịch vụ thay đổi thành viên, thay đổi đăng ký kinh doanh.

Contact Me on Zalo
0932780176