Quy định về tăng vốn điều lệ trong công ty hợp danh

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty hợp danh tăng vốn điều lệ như thế nào? Quy định pháp luật về tăng vốn điều lệ trong công ty hợp danh như nào? Sau đây, Chữ ký số TPHCM sẽ giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc trên.

Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nghị định 78/2015/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 108/2018/NĐ-CP

1. Hình thức tăng vốn điều lệ trong công ty hợp danh

Theo quy định pháp luật doanh nghiệp hiện nay, công ty hợp danh không được quyền phát hành chứng khoán. Theo đó, để có thể tăng vốn điều lệ có thể thực hiện theo một trong 2 hình thức sau:

Các thành viên trong công ty góp thêm vốn. Thành viên hợp danh cũng như các thành viên góp vốn trong công ty. Mỗi thành viên sẽ phải tự bỏ thêm tài sản của mình để công ty tăng vốn điều lệ.

Tiếp nhận thêm thành viên mới. Công ty sẽ tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn phải nộp đủ số vốn cam kết góp vào công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được chấp thuận, trừ trường hợp Hội đồng thành viên quyết định thời hạn khác. Thành viên hợp danh mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty, trừ trường hợp thành viên đó và các thành viên còn lại có thỏa thuận khác.

Đọc Thêm  Nên thành lập công ty hay hộ kinh doanh để kinh doanh ?

>>>Xem thêm: Thay đổi thành viên hợp danh trong công ty hợp danh

2. Tài sản góp vốn trong công ty hợp danh

Dù theo hình thức nào, các thành viên cũng sẽ phải thực hiện góp vốn bằng những tài sản của mình. Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Các thành viên trong công ty sẽ phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản của mình sang cho công ty. 

Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất. Thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty. Tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ.

Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu. Việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản.

>>>Xem thêm: Tài sản của công ty hợp danh

3. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước.

Hai hình thức tăng vốn khác nhau sẽ có trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi nội đăng ký kinh doanh sẽ khác nhau.

3.1. Các thành viên góp thêm vốn

Khi các thành viên trong công ty hợp danh góp thêm vốn. Số vốn điều lệ sẽ tăng lên. Theo đó, công ty sẽ phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp. 

Đọc Thêm  Xử lý tài sản góp vốn trong công ty cổ phần khi thành lập

Công ty sẽ nộp hồ sơ về thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đăng ký. Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

3.2. Tiếp nhận thêm thành viên mới

Khi công ty hợp danh tăng vốn điều lệ bằng cách tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới. Đồng nghĩa với việc, công ty sẽ tiếp nhận thành viên mới. Khi đó, công ty hợp danh sẽ làm hồ sơ về thay đổi thành viên hợp danh (nếu tiếp nhận thành viên hợp danh mới) và thay đổi vốn điều lệ. 

Công ty sẽ nộp hồ sơ về thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp. Đồng thời cũng thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thành viên hợp danh. Đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đăng ký. Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

>>>Xem thêm: Chuyển nhượng vốn góp của các thành viên hợp danh

4. Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh khi tăng vốn điều lệ

4.1. Khi các thành viên góp thêm vốn

Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp như sau:

 • Thông báo đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp. Nội dung thông báo được quy định tại khoản 1, điều 44 nghị định 78/2015/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi nghị định 108/2018/NĐ-CP.
 • Quyết định của Hội đồng thành viên.
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên.
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật đầu tư.
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hộ.
 • Giấy tờ chứng minh của người được ủy quyền nộp hộ.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Đọc Thêm  Dịch vụ thay đổi tăng vốn điều lệ công ty uy tín chuyên nghiệp

4.2. Tiếp nhận thành viên hợp danh mới

Công ty sẽ phải thực hiện đồng thời 2 thủ tục đăng ký thay đổi thành viên hợp danh và đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ góp vốn.

Về thủ tục đăng ký thay đổi thành viên hợp danh, Công ty làm một bộ hồ sơ như sau:

 • Thông báo đăng ký thay đổi thành viên hợp danh. Nội dung thông báo được quy định tại điều 42 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.
 • Giấy tờ chứng thực của thành viên hợp danh mới
 • Quyết định của Hội đồng thành viên
 • Bản sao Biên bản họp Hội đồng thành viên
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hộ.
 • Giấy tờ chứng thực của người nộp hộ.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Về thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ góp vốn thực hiện như phần trên.

>>>Xem thêm: Quy định về thực hiện góp vốn thành lập công ty hợp danh

Trên đây là những thông tin cơ bản về Quy định về tăng vốn điều lệ trong công ty hợp danh. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Chữ ký số TPHCM – đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập công ty chuyên nghiệp nhất.

Điện thoại: 0915 412 332     Hotline: 093 278 0176

Email: chukysotphcm.net@gmail.com        Facebook: Chữ ký số TPHCM

0932780176