Tăng vốn điều lệ bằng hình thức tiếp nhận vốn góp của thành viên mới

Một trong những hình thức tăng vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên là tiếp nhận vốn góp của thành viên mới. Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?

Sau đây, Chữ ký số TPHCM sẽ giải đáp thắc mắc thông qua bài viết “Tăng vốn điều lệ bằng hình thức tiếp nhận vốn góp của thành viên mới”.

1. Tiêu chuẩn để trở thành thành viên góp vốn của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn vào công ty TNHH 2 thành viên trở lên. 

Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều 18 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

  • Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp. Để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
  • Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

>>>Xem thêm:

Chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên công ty TNHH 

Mua lại phần vốn góp của thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên

2. Tài sản góp vốn

Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi. Vàng, giá trị quyền sử dụng đất. Giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật. Các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng.

Và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn.

Thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải thực hiện thủ tục chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho công ty theo quy định pháp luật.

>>>Xem thêm:

Tăng vốn điều lệ bằng hình thức tăng vốn góp của thành viên 

Thay đổi thành viên góp vốn do thừa kế trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

3. Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh

Khi tiếp nhận thêm thành viên mới, công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ. Và thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Người đại diện theo pháp luật của công ty chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

3.1. Hồ sơ thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên

– Thông báo thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên 

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;

– Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty;

– Bản sao hợp lệ quyết định thành lập. HoặGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hoặc giấy tờ tương đương khác. Bn sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền. Và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên là tổ chức. Hoặc bản sao hợp lệ một trong các giy tờ chứng thực cá nhân của thành viên là cá nhân;

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài. (Đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.)

– Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên. Phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

3.2. Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Theo Phụ lục II-1 ban hành kèm theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

– Biên bản họp và quyết định của Hội đồng thành viên

– Danh sách thành viên góp vốn

– Giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên góp vốn mới.

Đối với thành viên góp vốn mới là tổ chức cần có: 

  • Bản sao chứng thực đăng ký doanh nghiệp. Hoặc Quyết định thành lập đối với thành viên mới là tổ chức.
  • Giấy tờ chứng thực cá nhân của người được thành viên mới là tổ chức ủy quyền

– Giấy chứng nhận góp vốn của thành viên mới

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn. Trong trường hợp thành viên mới là nhà đầu tư nước ngoài

– Văn bản ủy quyền cho người nộp

– Giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc

Phương thức nộp: Nộp trực tiếp hoặc qua mạng Internet.

>>>Xem thêm:

Rút vốn khỏi Công ty TNHH 2 thành viên trở lên của thành viên góp vốn

Tăng vốn điều lệ bằng hình thức tăng vốn góp của thành viên

Trên đây là những thông tin cơ bản về Tăng vốn điều lệ bằng hình thức tiếp nhận vốn góp của thành viên mới. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với công ty luật Chữ ký số TPHCM.

Chữ ký số TPHCM tự hào là  đơn vị tư vấn thành lập công ty, dịch vụ kế toán, tư vấn hợp đồng… chuyên nghiệp nhất.

Tham khảo: Dịch vụ tăng vốn điều lệ 

Contact Me on Zalo
0932780176