Tăng vốn điều lệ bằng hình thức tăng vốn góp của thành viên

Tăng vốn điều lệ bằng hình thức tăng vốn góp của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên. Thủ tục tăng vốn góp trong trường hợp này.

Sau đây, Chữ ký số TPHCM sẽ giúp Quý khách hàng giải đáp thắc mắc về vấn đề “Tăng vốn điều lệ bằng hình thức tăng vốn góp của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Quyền góp vốn của các thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty.

Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác.

Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác. Theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

>>>Xem thêm:

Mua lại phần vốn góp của thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên trong Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Tài sản góp vốn

Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi. Vàng, giá trị quyền sử dụng đất. Giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật. Các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng. Và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn.

Thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải thực hiện thủ tục chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho công ty theo quy định pháp luật.

>>>Xem thêm:

Chuyển đổi tài sản góp vốn trong Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của các thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp.

Công ty gửi thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký.

Nội dung Thông báo gồm những nội dung được quy định tại khoản 1 điều 44 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Kèm theo Thông báo này phải có:

  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên;
  • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

>>>Xem thêm:

Rút vốn khỏi Công ty TNHH 2 thành viên trở lên của thành viên góp vốn

Thay đổi thành viên góp vốn do thừa kế trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Trên đây là những thông tin cơ bản về Tăng vốn điều lệ bằng hình thức tăng vốn góp của thành viên. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Chữ ký số TPHCM. Chữ ký số TPHCM tự hào là  đơn vị tư vấn thành lập doanh nghiệp, dịch vụ kế toán, tư vấn hợp đồng… chuyên nghiệp nhất.  Tham khảo dịch vụ tăng vốn điều lệ.

Contact Me on Zalo
0932780176