CHỨNG THƯ SỐ ROOT CA

THÔNG TIN CHỨNG THƯ SỐ

TÊN CHỨNG THƯ SỐNGÀY CẤPNGÀY HẾT HẠNTẢI CHỨNG THƯ SỐTẢI CRL
SHA-256-G322.12.201922.12.2044(2 KB) Tải(1 KB) Tải
SHA-256-G215.4.201415.4.2039(2 KB) Tải(2 KB) Tải
SHA-116.05.200816.05.2040(2 KB) Tải(1 KB) Tải

CHỨNG THƯ SỐ CỦA BKAVCA

THÔNG TIN ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP PHÉP

TÊN ĐƠN VỊGIẤY PHÉP SỐNGÀY CẤPTHỜI HẠN
Công ty cổ phần   BKAV (BKAV-CA)57/GP-BTTTT17/03/201510 năm

THÔNG TIN CHỨNG THƯ SỐ

TÊN CHỨNG THƯ SỐNGÀY CẤPNGÀY HẾT HẠNTẢI CHỨNG THƯ SỐ
BkavCA SHA-110.05.201910.05.2024(2 KB) Tải
BkavCA SHA-115.05.201515.05.2020(2 KB) Tải

CHỨNG THƯ SỐ CỦA FPT-CA

THÔNG TIN ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP PHÉP

TÊN ĐƠN VỊGIẤY PHÉP SỐNGÀY CẤPTHỜI HẠN
Công ty TNHH Hệ   thống Thông tin FPT (FPT-CA)563/GP-BTTTT03/12/202012/10/2030
Công ty TNHH Hệ   thống Thông tin FPT (FPT-CA)527/GP-BTTTT12/10/201505 Năm

THÔNG TIN CHỨNG THƯ SỐ

TÊN CHỨNG THƯ SỐNGÀY CẤPNGÀY HẾT HẠNTẢI CHỨNG THƯ SỐ
FPT-CA SHA-25617.04.202017.04.2025(2 KB) Tải
FPT-CA SHA-101.06.201901.06.2024(2 KB) Tải
FPT-CA SHA-121.10.201521.10.2020(2 KB) Tải

CHỨNG THƯ SỐ CỦA VIETTEL-CA

THÔNG TIN ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP PHÉP

TÊN ĐƠN VỊGIẤY PHÉP SỐNGÀY CẤPTHỜI HẠN
Tập đoàn Công   nghiệp – Viễn thông Quân đội.442/GP-BTTTT03/10/202028/09/2030
Tập đoàn Công   nghiệp – Viễn thông Quân đội.498/GP-BTTTT28/09/201528/09/2022

THÔNG TIN CHỨNG THƯ SỐ

TÊN CHỨNG THƯ SỐNGÀY CẤPNGÀY HẾT HẠNTẢI CHỨNG THƯ SỐ
Viettel-CA SHA-25624.9.202024.9.2025(2 KB) Tải
Viettel-CA SHA-113.05.201913.05.2024(2 KB) Tải
Viettel-CA SHA-110.02.201510.02.2020(2 KB) Tải

CHỨNG THƯ SỐ CỦA VNPT-CA

THÔNG TIN ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP PHÉP

TÊN ĐƠN VỊGIẤY PHÉP SỐNGÀY CẤPTHỜI HẠN
Tập đoàn Bưu chính   Viễn thông Việt Nam (VNPT-CA)576/GP-BTTTT31/12/201915/09/2029

THÔNG TIN CHỨNG THƯ SỐ

TÊN CHỨNG THƯ SỐNGÀY CẤPNGÀY HẾT HẠNTẢI CHỨNG THƯ SỐ
VNPT Certification   Authority SHA-25628.07.202028.07.2025(2   KB) Tải
VNPT Certification   Authority SHA-126.06.201926.06.2024(2   KB) Tải
VNPT Certification   Authority SHA-116.12.200916.12.2019(2   KB) Tải

CHỨNG THƯ SỐ CỦA CA2

THÔNG TIN ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP PHÉP

TÊN ĐƠN VỊGIẤY PHÉP SỐNGÀY CẤPTHỜI HẠN
Công ty cổ phần   Công nghệ thẻ Nacencomm (CA2)375/GP-BTTTT28/08/202027/08/2030
Công ty cổ phần   Công nghệ thẻ Nacencomm (CA2)425/GP-BTTTT27/08/201505 Năm

THÔNG TIN CHỨNG THƯ SỐ

TÊN CHỨNG THƯ SỐNGÀY CẤPNGÀY HẾT HẠNTẢI CHỨNG THƯ SỐ
CA2 SHA-25606.03.202006.03.2025(4 KB) Tải
CA2 SHA-124.09.201524.09.2020(2 KB) Tải
CA2 SHA-110.07.201910.07.2024(2 KB) Tải