Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ thuế điện tử eTax dành cho doanh nghiệp

NNT vào trang thuedientu.gdt.gov.vn, chọn chức năng “Doanh nghiệp” trong phần “Đăng nhập hệ thống”. Xem tài liệu “Hướng dẫn sử dụng eTax” tại phần “Hỗ trợ”, “Hướng dẫn sử dụng”.
XEM THÊM:

TÀI LIỆU HỖ TRỢ CÁC TRƯỜNG HỢP VƯỚNG MẮC KHI THỰC HIỆN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ QUA HỆ THỐNG ETAX

0932780176