Tài khoản dùng để đăng nhập eTax

Trường hợp 1: NNT chưa đăng ký sử dụng dịch vụ thuế điện tử trên nhantokhai.gdt.gov.vn và trên nopthue.gdt.gov.vn

NNT vào trang thuedientu.gdt.gov.vn, chọn chức năng “Doanh nghiệp” trong phần “Đăng nhập hệ thống”, chọn nút “Đăng ký” để thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ thuế điện tử.

Khi thực hiện đăng ký thành công, hệ thống sẽ cấp cho NNT một tài khoản chính với mật khẩu là mật khẩu do NNT tự đặt khi thực hiện “Đăng ký”.

Tài khoản chính có cấu trúc tên tài khoản như sau: MST-QL Với MST là mã số thuế của đơn vị.

Đọc thêm:

Trường hợp 2: NNT đang sử dụng dịch vụ thuế điện tử trên nhantokhai.gdt.gov.vn (iHTKK) hoặc trên nopthue.gdt.gov.vn (NTĐT).

Đối với NNT đã sử dụng các dịch vụ iHTKK, NTĐT, hệ thống chuyển đổi tự động tài khoản sang eTax để NNT không phải đăng ký lại.

Đọc Thêm  Thế nào là thu nhập vãng lai? Cách tính thuế thu nhập vãng lai mới nhất 2021

– Hệ thống cấp cho NNT 1 tài khoản chính với cấu trúc như sau:

Tên tài khoản: MST-QL

Với MST là mã số thuế của đơn vị (Ví dụ 0313650503-QL). Mật khẩu: mật khẩu đăng nhập dịch vụ nopthue.gdt.gov.vn

Trường hợp NNT chưa đăng ký sử dụng dịch vụ nopthue.gdt.gov.vn, chưa có mật khẩu đăng nhập, NNT sử dụng chữ ký số và nhấn chọn “Lấy lại mật khẩu” trên màn hình đăng nhập.

Lưu ý: tài khoản chính dùng để tạo và cấp quyền cho các tài khoản phụ.

– Trường hợp đã đăng ký dịch vụ khai thuế trên nhantokhai.gdt.gov.vn (iHTKK), hệ thống cấp thêm cho NNT 1 tài khoản phụ với cấu trúc như sau:

Tên tài khoản: MST

Với MST là mã số thuế của đơn vị (Ví dụ 0313650503). Mật khẩu: mật khẩu đăng nhập dịch vụ nhantokhai.gdt.gov.vn

– Trường hợp đã đăng ký dịch vụ nộp thuế trên nopthue.gdt.gov.vn (NTĐT), hệ thống cấp thêm cho NNT 1 tài khoản phụ với cấu trúc như sau:

Tên tài khoản: MST-NT

Với MST là mã số thuế của đơn vị (Ví dụ 0313650503-NT). Mật khẩu: mật khẩu đăng nhập dịch vụ nopthue.gdt.gov.vn

XEM THÊM:

TÀI LIỆU HỖ TRỢ CÁC TRƯỜNG HỢP VƯỚNG MẮC KHI THỰC HIỆN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ QUA HỆ THỐNG ETAX

0932780176