Quyết định của Hội đồng thành viên trong công ty hợp danh

Hội đồng thành viên sẽ quyết định vấn đề. Pháp luật quy định như thế nào về quyết định của Hội đồng thành viên trong công ty hợp danh? Sau đây, Chữ ký số TPHCM sẽ giúp quý khách hàng tìm hiểu về vấn đề này.

Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp năm 2014

1. Cuộc họp Hội đồng thành viên công ty hợp danh

Tất cả thành viên hợp lại thành Hội đồng thành viên. 

Thành viên hợp danh có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên. Để thảo luận và quyết định công việc kinh doanh của công ty. Thành viên yêu cầu triệu tập họp phải chuẩn bị nội dung, chương trình và tài liệu họp.

Hội đồng thành viên có quyền quyết định tất cả công việc kinh doanh của công ty.

Thành viên góp vốn tham gia họp, thảo luận và biểu quyết tại Hội đồng thành viên. Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. Về việc sửa đổi, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn. Về việc tổ chức lại và giải thể công ty. Và các nội dung khác của Điều lệ công ty có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của họ.

>>>Xem thêm: 

Triệu tập họp Hội đồng thành viên trong công ty hợp danh 

Đọc Thêm  Những điều cần biết về cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần

Biên bản họp Hội đồng thành viên trong công ty hợp danh

2. Quyết định của Hội đồng thành viên trong ty hợp danh

Hội đồng thành viên sẽ quyết định các vấn đề được quy định trong Điều lệ công ty. Cũng như vấn đề thông qua quyết định sẽ thực hiện theo Điều lệ công ty.

Nếu Điều lệ công ty không quy định. Thì quyết định các vấn đề sau đây phải được ít nhất ba phần tư tổng số thành viên hợp danh chấp thuận:

  • Phương hướng phát triển công ty.
  • Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
  • Tiếp nhận thêm thành viên hợp danh mới.
  • Chấp nhận thành viên hợp danh rút khỏi công ty hoặc quyết định khai trừ thành viên.
  • Quyết định dự án đầu tư.
  • Quyết định việc vay và huy động vốn dưới hình thức khác. Cho vay với giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% vốn điều lệ của công ty. Trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác cao hơn.
  • Quyết định mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn vốn điều lệ của công ty. Trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác cao hơn.
  • Quyết định thông qua báo cáo tài chính hằng năm. Tổng số lợi nhuận, được chia và số lợi nhuận chia cho từng thành viên.
  • Quyết định giải thể công ty.

Quyết định về các vấn đề không phải các vấn đề được liệt kê ở trên được thông qua. Nếu được ít nhất hai phần ba tổng số thành viên hợp danh tán thành. Tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Đọc Thêm  Những lưu ý khi thay đổi Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên

>>>Xem thêm:

Nghị quyết của Hội đồng thành viên công ty TNHH 1 thành viên

Nghị quyết của Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Trên đây là những thông tin cơ bản về Quyết định của Hội đồng thành viên trong công ty hợp danh. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Chữ ký số TPHCM – tư vấn doanh nghiệp chuyên nghiệp nhất. 

Điện thoại: 0915 412 332     Hotline: 093 278 0176

Email: chukysotphcm.net@gmail.com        Facebook: Chữ ký số TPHCM

0932780176