Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã

Điều kiện để trở thành thành viên hợp tác xã là gì? Thành viên hợp tác xã có những quyền và nghĩa vụ gì? Quy định pháp luật như thế nào? Sau đây, Chữ ký số TPHCM cùng quý khách hàng tìm hiểu về vấn đề này.

Căn cứ pháp lý: Luật Hợp tác xã năm 2012, Nghị định 193/2013/NĐ-CP.

1. Điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã

1.1. Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân

– Cá nhân:

 • là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam
 • từ đủ 18 tuổi trở lên
 • có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

– Hộ gia đình: có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật

– Cơ quan, tổ chức là pháp nhân Việt Nam.

– Đối với hợp tác xã tạo việc làm thì thành viên chỉ là cá nhân

– Có nhu cầu hợp tác với các thành viên. Và có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã

– Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của hợp tác xã

– Góp vốn theo quy định pháp luật và điều lệ hợp tác xã

Đọc Thêm  Biên bản họp Hội đồng thành viên trong công ty hợp danh

– Điều kiện khác theo quy định của điều lệ hợp tác xã.

1.2. Cá nhân là người nước ngoài

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện trên, cá nhân là người nước ngoài tham gia vào hợp tác xã ở Việt Nam phải đáp ứng thêm các điều kiện sau đây:

– Đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam. Từ đủ 18 tuổi trở lên. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Trường hợp tham gia hợp tác xã tạo việc làm thì phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam đối với lao động là người nước ngoài.

– Đối với hợp tác xã có ngành nghề kinh doanh hạn chế về tỷ lệ sở hữu vốn của người nước ngoài. Thì việc tham gia của người nước ngoài vào hợp tác xã phải tuân thủ các quy định của pháp luật đầu tư liên quan tới ngành nghề đó.

– Các điều kiện khác do điều lệ hợp tác xã quy định.

Lưu ý: Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có thể là thành viên của nhiều hợp tác xã.

>>>Xem thêm: Hợp tác xã là gì? Mô hình tổ chức quản lý của hợp tác xã 

2. Quyền của thành viên hợp tác xã

Thành viên hợp tác xã có các quyền sau:

 • Được hợp tác xã cung ứng sản phẩm, dịch vụ theo hợp đồng dịch vụ.
 • Được phân phối thu nhập theo quy định của Luật hợp tác xã và điều lệ của hợp tác xã.
 • Được hưởng các phúc lợi của hợp tác xã.
 • Được tham dự hoặc bầu đại biểu tham dự đại hội thành viên.
 • Được biểu quyết các nội dung thuộc quyền của đại hội thành viên.
 • Ứng cử, đề cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên. Và ứng cử, đề cử các chức danh khác được bầu của hợp tác xã.
Đọc Thêm  File excel tính thuế TNCN theo mức giảm trừ gia cảnh từ T7/2020

Ngoài ra còn có các quyền:

 • Kiến nghị, yêu cầu hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên giải trình về hoạt động của hợp tác xã. Yêu cầu hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên triệu tập đại hội thành viên bất thường. Theo quy định của Luật hợp tác xã và điều lệ của hợp tác xã.
 • Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của hợp tác xã. Được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ nghiệp vụ phục vụ hoạt động của hợp tác xã.
 • Ra khỏi hợp tác xã theo quy định của điều lệ của hợp tác xã
 • Được trả lại vốn góp khi ra khỏi hợp tác xã.
 • Được chia giá trị tài sản được chia còn lại của hợp tác xã.
 • Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
 • Quyền khác theo quy định của điều lệ.

>>>Xem thêm: Quy định về cơ cấu tổ chức quản lý của Hợp tác xã 

3. Nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã

Thành viên hợp tác xã phải thực hiện các nghĩa vụ sau:

 • Sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã theo hợp đồng dịch vụ.
 • Góp đủ, đúng thời hạn vốn góp đã cam kết theo quy định của điều lệ.
 • Chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của hợp tác xã trong phạm vi vốn góp
 • Bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho hợp tác xã
 • Tuân thủ điều lệ, quy chế của hợp tác xã, nghị quyết đại hội thành viên. Và tuân thủ quyết định của hội đồng quản trị hợp tác xã.
 • Nghĩa vụ khác theo quy định của điều lệ.
Đọc Thêm  Văn phòng đại diện là gì ? Khái niệm và đặc điểm VPĐD

>>>Xem thêm:

Nguyên tắc phân phối thu nhập của hợp tác xã

Thủ tục giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Trên đây là những thông tin cơ bản về Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Chữ ký số TPHCM – đơn vị tư vấn giấy phép đăng ký kinh doanh chuyên nghiệp nhất. 

Điện thoại: 0915 412 332     Hotline: 093 278 0176

Email: chukysotphcm.net@gmail.com        Facebook: Chữ ký số TPHCM

0932780176