Quyền hạn của Giám đốc doanh nghiệp tư nhân được thuê

Quyền hạn của Giám đốc doanh nghiệp tư nhân được thuê như thế nào? Quy định pháp luật mới nhất về giám đốc doanh nghiệp tư nhân.

Doanh nghiệp tư nhân là gì 

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Xem thêm: Đặc điểm doanh nghiệp tư nhân

Giám đốc doanh nghiệp tư nhân 

Vấn đề quản lý doanh nghiệp tư nhân được Luật doanh nghiệp 2014 ghi nhận tại Điều 185 như sau:

1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài hoặc Tòa án trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp.

3. Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Căn cứ vào quy định này, Chủ doanh nghiệp tư nhân là người có quyền quyết định và chịu trách nhiệm về mọi vấn đề của doanh nghiệp. Giám đốc (được thuê) chỉ quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trong phạm vi được chủ doanh nghiệp tư nhân giao hoặc được chủ doanh nghiệp tư nhân ủy quyền.

Trên đây là nội dung Quyền hạn của Giám đốc doanh nghiệp tư nhân được thuêNếu có vấn đề gì mà bạn đọc còn vướng mắc, băn khoăn hãy liên hệ với Chữ ký số TPHCM để được tư vấn. Tham khảo: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Contact Me on Zalo
0932780176