Quên mật khẩu đăng nhập Etax thì phải làm sao?

NNT đăng ký thành công eTax nhưng không có hoặc quên mật khẩu đăng nhập.

Trường hợp chữ ký số (CKS) hợp lệ và đã đăng ký với CQT, NNT chọn dòng “Lấy lại mật khẩu” tại màn hình đăng nhập và thực hiện cập nhật mật khẩu đăng nhập theo quy định.

Trường hợp CKS mới và chưa đăng ký với CQT, NNT liên hệ CQT quản lý trực tiếp để được hỗ trợ.

XEM THÊM:

TÀI LIỆU HỖ TRỢ CÁC TRƯỜNG HỢP VƯỚNG MẮC KHI THỰC HIỆN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ QUA HỆ THỐNG ETAX

Đọc Thêm  Làm thế nào để đọc được Giấy nộp tiền điện tử lập lại ứng dụng NTT?
0932780176