Phát hành hóa đơn điện tử sau bao lâu mới được sử dụng?

Phat-hanh-hoa-don-sau-bao-lau-moi-duoc-su-dung-1

Phát hành hóa đơn điện tử sau bao lâu mới được sử dụng? Tìm hiểu vấn đề đó qua nội dung này mà ChukysoTPHCM chia sẻ để tránh các lỗi và bị phạt không mong muốn bạn nhé.

1. Phát hành hóa đơn sau bao lâu thì mới được sử dụng?

Phat-hanh-hoa-don-sau-bao-lau-moi-duoc-su-dung-1

Thời điểm hiện tại thì các doanh nghiệp vẫn đang sử dụng song song 2 loại hình hóa đơn là hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy. Tuy nhiên, sau khi Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính Phủ được ban hành vào ngày 12/9/2018 thì tất các doanh nghiệp, đơn vị, hộ/cá nhân kinh doanh sẽ bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định nhà nước.

Đối với các cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020; thì áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định, trừ trường hợp không đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin – sẽ thực hiện hóa đơn theo quy định tại các Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/ 01/2014.

Thời điểm cuối năm 2019 chính là thời điểm nhạy cảm để thực hiện các kế hoạch chuyển đổi của các doanh nghiệp từ việc sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử. Khi đăng ký phát hành hóa đơn cũng có những thay đổi mà các doanh nghiệp cần lưu ý.

Xem thêm: Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng

1.1. Phát hành hóa đơn giấy sau bao lâu thì được sử dụng

Việc phát hành hóa đơn sau bao lâu thì sử dụng được sẽ áp dụng với hóa đơn giấy được quy định rất rõ tại các Điều, Khoản của luật hiện hành.

Căn cứ theo Khoản 1, Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định về phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh.

“Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành”.

Theo thông tư 39/2014/TT-BTC thì sau khi nộp thông báo phát hành hóa đơn ít nhất 05 ngày, đơn vị phát hành sẽ được sử dụng hóa đơn. Tuy nhiên năm 2017 Bộ tài chính ban hành Thông tư 37/2017/TT-BTC quy định này được thay đổi.

Căn cứ vào quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC ban hành ngày 27/04/2017 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 39/2014/TT-BTC và thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ tài chính.

“Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn”.

Như vậy thì theo quy định mới thì thay vì trước đây là 5 ngày sau khi thông báo phát hành hóa đơn giấy doanh nghiệp mới được phép sử dụng; Thì nay rút ngắn chỉ còn xuống là 2 ngày.

Phat-hanh-hoa-don-sau-bao-lau-moi-duoc-su-dung-2

1.2. Phát hành hóa đơn điện tử sau bao lâu thì được sử dụng

Hiện nay, hóa đơn điện tử đang là vấn đề nóng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp ồ ạt thực hiện việc chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử kèm theo những thắc mắc. Việc phát hành hóa đơn sau bao lâu thì được sử dụng được áp dụng cho hóa đơn điện tử thì có khác gì so với hóa đơn giấy hay không?

Việc phát hành hóa đơn tính đến thời điểm hiện tại áp dụng cho hóa đơn điện tử đều được thực hiện theo Nghị định 119/2018/NĐ-CPThông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về thực hiện một số điều tại nghị định này.

Khoản 2 điều 14 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định:

“Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi Thông báo theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh”.

Khoản 2 Điều 20 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định:

“Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi Thông báo theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế”.

Phat-hanh-hoa-don-sau-bao-lau-moi-duoc-su-dung-3

Như vậy thì với quy định hiện hành thì sau 1 ngày làm việc thì các doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo chấp nhận hoặc không chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử.

Nếu như được cơ quan thuế chấp thuận thì doanh nghiệp đó được phép sử dụng hóa đơn điện tử sau 1 ngày kể từ ngày đăng ký.

Riêng với trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế; Nếu như yêu cầu không được chấp thuận thì các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế cần chuyển sang đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Như vậy là ChukysoTPHCM đã giải đáp vấn đề Phát hành hóa đơn sau bao lâu thì được sử dụng cho các bạn. Nếu cần tư vấn hay hỗ trợ thêm hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tận tình.

Contact Me on Zalo
0932780176