xu ly chung tu khong thanh cong tai ngan hang
Giấy nộp tiền báo lỗi “Thông tin số tài khoản khách hàng không hợp lệ”?
21 Tháng Hai, 2020
ghi sai ma tieu muc
Doanh nghiệp chọn sai mã tiểu mục (1099 – 1749), có hạch toán lại thành (1052 – 1701) được không?
22 Tháng Hai, 2020

Tại sao đã lập Giấy nộp tiền mà Ngân hàng chưa trích nợ tài khoản và không thấy thông báo GNT của Cơ quan Thuế trả về mail?

loi ngan hang chua trich no tai khoan 1

NNT kiểm tra GNT tại chức năng “Tra cứu” chọn “Tra cứu Giấy nộp tiền”.

Tra cứu theo điều kiện ngày lập GNT và xem trạng thái của GNT đã lập, Trạng thái

GNT thuộc 1 trong 3 trạng thái sau:

loi ngan hang chua trich no tai khoan 1Đã lập GNT: NNT mới thực hiện lập GNT chưa “Ký và Nộp” để gửi đến Ngân hàng.
→ NNT chọn “Chi tiết” và thực hiện “Ký và Nộp” để GNT được gửi sang Ngân hàng.
loi ngan hang chua trich no tai khoan 2 – Đã trình ký: NNT mới thực hiện trình ký GNT chưa “Ký và Nộp” để gửi đến Ngân hàng.

→NNT vào chức năng “Phê duyệt GNT” → tích chọn GNT cần phê duyệt → chọn “Hiển thị” và thực hiện “Ký và Nộp” để GNT được gửi sang Ngân hàng.

loi ngan hang chua trich no tai khoan 3Đã gửi GNT: NNT đã thực hiện “Ký và Nộp” để gửi đến Ngân hàng, và Ngân hàng đang trong quá trình xử lý GNT, đề nghị NNT thực hiện tra cứu GNT vào thời điểm khác.

(GNT xử lý thành công tại Ngân hàng thì tài khoản của NNT sẽ được trích nợ và có thông báo GNT của Cơ quan Thuế).
loi ngan hang chua trich no tai khoan 4XEM THÊM:

TÀI LIỆU HỖ TRỢ CÁC TRƯỜNG HỢP VƯỚNG MẮC KHI THỰC HIỆN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ QUA HỆ THỐNG ETAX

Chữ ký số TPHCM
Chữ ký số TPHCM
Chúng tôi là đối tác của các nhà cung cấp chữ ký số lớn và uy tín hàng đầu Việt Nam như CKCA Orig Sign, Nacencomm (CA2), VINA-CA, Newtel-CA...
Contact Me on Zalo
0932780176