Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn hóa đơn điện tử theo Thông tư 39

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn vừa ban hành ngày 19/10/2020 nhưng thời hạn thực hiện từ 01/07/2022, hiện tại một số chi cục thuế ở Tỉnh Bình Dương và các Tỉnh khác vẫn áp dụng những quy định, trình tự thủ tục theo thông tư 39/2020 như là: Trước khi làm thủ tục đặt hóa đơn điện tử, đặt in, tự in lần đầu doanh nghiệp phải làm đơn đề nghị sử dụng hóa đơn điện tử, tự in, đặt in theo mẫu 3.14 (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính) gửi trực tiếp và chờ phản hồi bằng văn bản từ cơ quan thuế có chấp thuận hay còn bổ sung hồ sơ gì khác…

Xem thêm:

Căn cứ vào khoản 1 điều 1 thông tư 37/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 12/06/2017 : 

“Có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và được cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận đủ điều kiện. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). 
Trường hợp sau 02 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in. Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp”

mẫu đơn đề nghị được sử dụng hóa đơn điện tử 3.14 thông tư 39/2014

>>>>>Doanh nghiệp  tải mẫu tham khảo tại đây.

Contact Me on Zalo
0932780176