Hoàn lại tiền do Mã số thuế và Tên doanh nghiệp nộp thuế không khớp

Làm thế nào để đọc được Giấy nộp tiền điện tử lập lại ứng dụng NTT?
24 Tháng Hai, 2020
Hoàn lại tiền do sai thông tin mã chương
24 Tháng Hai, 2020

Hoàn lại tiền do Mã số thuế và Tên doanh nghiệp nộp thuế không khớp

Xảy ra với trường hợp lập GNT nộp thay.

Thông tin người gửi: Tên doanh nghiệp nộp (Doanh nghiệp được NH trích tài khoản).

MST trong trường Remark: MST được nộp thuế (MST thụ hưởng).

Hướng dẫn các NH phục vụ khi chuyển điện sang NHTM giữ tài khoản KBNN gửi kèm 1 điện tra soát tên và MST được hưởng để giao dịch không bị hoàn trả do Tên và MST không khớp.

XEM THÊM:

TÀI LIỆU HỖ TRỢ CÁC TRƯỜNG HỢP VƯỚNG MẮC KHI THỰC HIỆN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ QUA HỆ THỐNG ETAX

Comments are closed.

Contact Me on Zalo
0932780176