Hướng dẫn khắc phục lỗi đăng nhập trang thuế nhantokhai và nopthue?

Đây là thời điểm các bạn nộp tờ khai quý 4 năm 2018, thuế GTGT, TNCN và nộp tiền lệ phí môn bài năm 2019, tuy nhiên, khi truy cập vào trang thuế thì gặp lỗi, bạn đăng nhập tên, mật khẩu nhưng vẫn không đăng nhập được, hệ thống báo lỗi là bạn đã nhập sai mật khẩu.

Xem thêm:

Bạn muốn nộp tờ khai và nộp thuế ở trang nhantokhai.gdt.gov.vn hoặc nopthue.gdt.gov.vn?

Nguyên nhân lỗi: Lỗi đường truyền internet.

Cách khắc phuc:

– Đổi máy tính khác để nộp,

– Nếu vẫn lỗi thì gọi nhà cung cấp mạng internet, nói như sau (không nói đúng họ lại đổ lỗi cho Tổng cục Thuế): “Đăng nhập vào trang web để nộp tờ khai thuế mà bị hất văng ra liên tục, đã gọi Tổng cục Thuế và Tổng cục Thuế nói DN gọi cho nhà cung cấp Internet nhờ khắc phục”.

Contact Me on Zalo
0932780176