NNT thực hiện lập GNT không chọn được ngân hàng

– Khi phân quyền cho tài khoản nộp thuế, quản lý doanh nghiệp đã không tích chọn ngân hàng.

– Nên khi đăng nhập vào tài khoản nộp thuế và sử dụng chức năng lập GNT đã không chọn được ngân hàng.

– Trường hợp này Quản lý doanh nghiệp cần đăng nhập tài khoản quản lý (MST-QL) để thiết lập lại chức năng cho tài khoản nộp thuế (MST-NT)


Bước 1: Chọn “quản lý Doanh nghiêp” → “Quản lý NSD”: chọn tài khoản nộp thuế → chọn “Thay đổi”.


Bước 2: Chọn ngân hàng → Chọn nút “Tiếp tục

Bước 3: Chọn “Tiếp tục” → Chọn “Kết thúc”.

Bước 4: Đăng nhập lại tài khoản nộp thuế, thực hiện lập GNT.

XEM THÊM:

TÀI LIỆU HỖ TRỢ CÁC TRƯỜNG HỢP VƯỚNG MẮC KHI THỰC HIỆN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ QUA HỆ THỐNG ETAX

Đọc Thêm  Trong chức năng “Lập GNT” trường “Kỳ thuế” có định dạng như thế nào đối với các món thuế nộp cho Quý/Năm?
0932780176