NNT thực hiện lập GNT không chọn được ngân hàng

– Khi phân quyền cho tài khoản nộp thuế, quản lý doanh nghiệp đã không tích chọn ngân hàng.

– Nên khi đăng nhập vào tài khoản nộp thuế và sử dụng chức năng lập GNT đã không chọn được ngân hàng.

– Trường hợp này Quản lý doanh nghiệp cần đăng nhập tài khoản quản lý (MST-QL) để thiết lập lại chức năng cho tài khoản nộp thuế (MST-NT)


Bước 1: Chọn “quản lý Doanh nghiêp” → “Quản lý NSD”: chọn tài khoản nộp thuế → chọn “Thay đổi”.


Bước 2: Chọn ngân hàng → Chọn nút “Tiếp tục

Bước 3: Chọn “Tiếp tục” → Chọn “Kết thúc”.

Bước 4: Đăng nhập lại tài khoản nộp thuế, thực hiện lập GNT.

XEM THÊM:

TÀI LIỆU HỖ TRỢ CÁC TRƯỜNG HỢP VƯỚNG MẮC KHI THỰC HIỆN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ QUA HỆ THỐNG ETAX

0932780176