NNT thực hiện lập GNT không chọn được ngân hàng

Sử dụng được bao nhiêu chữ ký số khi thực hiện dịch vụ thuế điện tử
20 Tháng Hai, 2020
Doanh nghiệp là chi nhánh có cần phải tham gia NTĐT hay không?
20 Tháng Hai, 2020

NNT thực hiện lập GNT không chọn được ngân hàng

– Khi phân quyền cho tài khoản nộp thuế, quản lý doanh nghiệp đã không tích chọn ngân hàng.

– Nên khi đăng nhập vào tài khoản nộp thuế và sử dụng chức năng lập GNT đã không chọn được ngân hàng.

– Trường hợp này Quản lý doanh nghiệp cần đăng nhập tài khoản quản lý (MST-QL) để thiết lập lại chức năng cho tài khoản nộp thuế (MST-NT)


Bước 1: Chọn “quản lý Doanh nghiêp” → “Quản lý NSD”: chọn tài khoản nộp thuế → chọn “Thay đổi”.


Bước 2: Chọn ngân hàng → Chọn nút “Tiếp tục

Bước 3: Chọn “Tiếp tục” → Chọn “Kết thúc”.

Bước 4: Đăng nhập lại tài khoản nộp thuế, thực hiện lập GNT.

XEM THÊM:

TÀI LIỆU HỖ TRỢ CÁC TRƯỜNG HỢP VƯỚNG MẮC KHI THỰC HIỆN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ QUA HỆ THỐNG ETAX

Comments are closed.

Contact Me on Zalo
0932780176