Không có hóa đơn đầu vào mà đã xuất hóa đơn đầu ra thì xử lý thế nào?

Khong-co-hoa-don-dau-vao-ma-da-xuat-hoa-don-dau-ra-thi-xu-ly-the-nao-1

Bạn hỏi: Công ty tôi do mua hàng hóa nhiều lần. Bên mua tổng kết lại xuất hóa đơn nhưng lại xuất sau ngày mà công ty đã xuất hàng hóa bán cho khách hàng. Thì bây giờ giải quyết như thế nào?

ChukysoTPHCM trả lời:

VIệc công ty bạn bạn chưa có hóa đơn đầu vào mà đã có hóa đơn đầu ra là sai. Nhưng để có thể hợp thức hóa được công việc trên thì công ty bạn cần phải có hóa đơn đầu vào. Cụ thể là việc tạo hóa đơn đầu vào sẽ được tiến hành như sau:

Khong-co-hoa-don-dau-vao-ma-da-xuat-hoa-don-dau-ra-thi-xu-ly-the-nao-1

Cách 1 đi vay mượn khi nào có hàng lại trả lại để hợp thức hóa:

Theo thông tư 119/2014/TT- BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2014,

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế​.

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng cụ thể như sau:

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

Đọc Thêm  Cách tra cứu mã số BHXH mới nhất năm 2019

“4. Giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ.

Hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hoá được xuất ra để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục cho quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc các hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất ra hoặc cung ứng để sử dụng phục vụ cho hoạt động kinh doanh thì không phải tính – nộp thuế GTGT.

Trường hợp các cơ sở kinh doanh tự sản xuất, xây dựng tài sản cố định (tài sản cố định tự làm ra) để phục vụ cho việc sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì khi hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao, cơ sở kinh doanh đó không phải lập hoá đơn. Thuế GTGT đầu vào được hình thành nên tài sản cố định tự làm được kê khai, khấu trừ theo quy định.

Trường hợp xuất máy móc, thiết bị, hàng hóa, vật tư dưới hình thức cho vay – cho mượn hoặc hoàn trả,.. Nếu như có hợp đồng và các chứng từ liên quan đến giao dịch phù hợp, thì cơ sở kinh doanh đó không phải lập hóa đơn, tính, nộp thuế GTGT.

Đọc thêm:

Cách 2 mua hóa đơn lẻ theo số lượng như trên và nhập kho tính giá thành bình thường

= > LƯU Ý: Nên thận trọng khi dùng cách này; Vì với cách này thì bạn phải cân đối thuế thu thu nhập doanh nghiệp sao cho chi phí như quản lý: văn phòng phẩm, điện, nước, lương quản lý……sao cho tổng tiền chi phí quản lý này = với số tiền của hóa đơn lẻ này để tránh phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp của năm tài chính.

Đọc Thêm  Hướng dẫn lập giấy nộp tiền trên trang thuedientu.gdt.gov.vn

NGHỊ ĐỊNH ​

Số: 218/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp​

Điều 9. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Vậy thì:

Theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; thì các khoản chi phí có chứng từ chi được phản ánh trong hệ thống sổ sách kế toán của cơ sở kinh doanh, những chứng từ chi không đảm bảo tính hợp pháp theo chế độ quy định thì không được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế.

Các trường hợp thường hay gặp phải là:

1. Các khoản thực chi nhưng không có hoá đơn chứng từ theo quy định.

2. Các khoản chi phí phát sinh trong năm và liên quan tới việc tạo ra doanh thu chịu thuế trong năm có hoá đơn nhưng hoá đơn không hợp pháp.

= > Hóa đơn hợp lệ đó là hóa đơn : VAT ( hóa đơn tự in có đăng ký và có đủ các thủ tục: thông báo phát hành hóa đơn với cơ quan thuế và được cơ quan thuế chấp thuận cho lưu hành , có hợp đồng, mẫu hóa đơn và thanh lý với nhà in hóa đơn……. và đã được cơ quan thuế duyệt hoặc mua hóa đơn thông thường do cơ quan thuế cấp phát).

Đọc Thêm  Thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận dùng hóa đơn điện tử

=> Những chi phí theo cách này không do Bộ tài chính phát hành, hoặc cho phép doanh nghiệp tự in hay đi in, và những hóa đơn đặc thù mà họ tự mua trôi nổi trên thị trường rồi ghi vào dù cho giá thanh toán lớn hay nhỏ hơn >= 200.000 đồng đều ko được bên thuế chấp nhận

=> Không hợp lệ vì đó chỉ xem là chi phí kế toán; còn với thuế khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cuối năm phải loại trừ phần chi phí này ra; Ở tờ khai quyết toán thu nhập doanh nghiệp thì nó nằm ở mục B4 của tờ khai quyết toán năm trên phần mềm HTKK 3.2.5 : các khoản ko được trừ khi tính thuế TNDN làm tăng doanh thu tính thuế x 22%

= > Với cách cuối năm thì hỉ việc loại nó ra là xong.

Vậy là ChukysoTPHCM đã giải đáp thắc mắc vấn đề trên cho các bạn. Nếu cần tư vấn hay hỗ trợ thêm hãy liên hệ cho chúng tôi qua địa chỉ bên dưới.

0932780176