Kể từ ngày 10/12/2018, phải có 2 tài khoản mới nộp được thuế điện tử và thông quan 24/7

Đó là thông báo từ Tổng cục Hải Quan lúc 0h ngày 10/12/2018, khi nâng cấp hệ thống và bổ sung nhiều chức năng mới từ trang nộp thuế điện tử và thông quan 24/7.

Nhằm đảm bảo về an ninh an toàn hệ thống khi thanh toán điện tử của Ngân hàng Nhà nước và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nộp thuế.
Thông báo mới nhất từ tổng cục hải quan

Doanh nghiệp và người nộp thuế khi sử dụng hệ thống mới cập nhật sẽ dùng 2 user (tài khoản). Trong đó:
– 1 user dùng cho người lập lệnh.
– 1 user dùng cho người duyệt lệnh.
Hai tài khoản này phải được đăng ký sử dụng thành công trên hệ thống VNACCS và có chữ ký điện tử đã được đăng ký sử dụng thành công.

Đọc thêm:

Nếu trường hợp người nộp thuế đã và đang sử dụng nộp thuế điện tử 24/7 khi cần khai bổ sung 1 user mới theo nguyên tắc sau:

  • User đã đăng ký truy cập và đang sử dụng được hệ thống ngầm định là user quản trị, phê duyệt. User này không cần phải đăng ký lại.
  • User mới phải được doanh nghiệp đăng ký bổ sung thêm bằng cách: Đăng nhập vào user đã đăng ký và tạo thêm mới 1 user tạo lập chứng từ.

Trường hợp nếu người nộp thuế chưa sử dụng Hệ thống 24/7 nhưng muốn tham gia thì phải có 2 user đăng ký trên Hệ thống VNACCS/VCIS, có thiết bị chứng thư số đã được đăng ký sử dụng và còn hiệu lực, trước đó người nộp thuế bắt buộc phải download (tải) phần mềm sử dụng chứng thư số trên máy tính cần kê khai từ hệ thống nộp thuế điện tử 24/7.

Cũng theo thông tin từ Tổng cục Hải Quan thì hệ thống nộp thuế điện tử sẽ giúp doanh nghiệp chủ động được thời gian, nộp tiền thuế mọi lúc mọi nơi và mọi phương tiện, sẽ không phục thuộc vào giờ làm việc, địa điểm làm việc của cơ quan thu như: Ngân hàng, kho bạc, hải quan.

Và hình thức nộp thuế này sẽ đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin nộp thuế, không sợ bị lộ bí mật thông tin trong quá trình trao đổi trên hệ thống, hạn chế về giới hạn trường thông tin nộp tiền khi trao đổi một hay nhiều giấy nộp tiền thanh toán liên ngân hàng, khắc phục thời gian giao dịch của các ngân hàng thương mại.

Contact Me on Zalo
0932780176