Sửa lỗi tải thư viện khi nộp tờ khai trên trang Thuế
7 Tháng Mười, 2020
Hướng dẫn cập nhật chữ ký số trên trang Hải quan điện tử
7 Tháng Mười, 2020

Hướng dẫn hạ Internet Explorer

Cách hạ Internet Explorer như sau:

Vào Start / Control Panel / Programs And Features / View installed Updates
Tìm đến chương trình Internet Explorer, như trong hình là Internet Explorer 11 trong danh sách, nhấn phải chuột chọn Uninstall

Nhấn Yes để xác nhận gỡ bỏ

Quá trình gỡ bỏ Ineternet Explorer 11

Sau khi quá trình gỡ bỏ xong bạn chọn Restart Later

Tắt cửa số Programs And Features đi rồi vào lại một lần nữa để kiểm tra xem còn bản Internet Explorer nào còn tồn tại trong danh sách ko nếu còn thì tiếp tục gỡ bỏ.

Như trong hình sau khi gỡ bỏ Internet Explorer 11 thì vẫn còn Internet Explorer 9 và ta tiếp tục tiến hành gỡ bỏ Internet Explorer 9 trong danh sách. Nhấn phải chuột vào Internet Explorer 9 chọn Uninstall

Sau khi gỡ bỏ xong Internet Explorer 9 chắc chắn sẽ là Internet Explorer 8 và  Internet Explorer 8 là phiên bản chúng ta đang cần. nhấn Restart Now để khởi động lại máy

Sau khi khởi động lại máy tính bạn sẽ thấy trình duyệt Internet Explorer 8 trên máy tính.

Contact Me on Zalo
0932780176