Hoàn ứng là gì? Tạm ứng là gì?

Định nghĩa Tạm ứng là gì?

Thông thường, khi nhân viên nhận nhiệm vụ đi công tác hay có nhu cầu mua sắm vật tư, nguyên vật liệu… nhằm mục đích phục vụ sản xuất thì sẽ phải ứng trước một khoản tiền theo nhu cầu dự tính ban đầu rồi sau đó sẽ về quyết toán lại theo đúng thực tế. Việc ứng trước này được gọi là tạm ứng.

Vậy để tạm ứng nhân viên cần làm một giấy “Đề nghị tạm ứng”, nội dung phải thể hiện rõ số tiền tạm ứng, lý do tạm ứng, thời gian hoàn ứng, có đủ chữ ký người ứng, trưởng bộ phận, kế toán trưởng, giám đốc. Sau đó chuyển phiếu tạm ứng này cho kế toán lập phiếu chi và nhận tiền tạm ứng.

Sau khi đi về, việc của nhân viên này là phải liệt kê tất cả các khoản tiền liên quan đến quá trình công tác hoặc mua sắm vật tư, quyết toán tiền thừa hoặc thiếu để báo cáo lại với bộ phận kế toán. Tất cả những việc này được gọi chung là thủ tục Hoàn ứng.

Định nghĩa Hoàn Ứng là gì?

Vậy hoàn ứng là gì? Hoàn ứng là quy trình tiếp nối sau sau quy trình tạm ứng, là việc tất toán những khoản chi liên quan đến khoản tiền đã ứng trước đó, báo cáo chi tiết cho lãnh đạo và quyết toán công nợ của cá nhân với công ty.

Khi hoàn ứng nhân viên cần làm mẫu giấy “Thanh toán tạm ứng” trong đó ghi rõ số tiền tạm ứng theo phiếu chi số….ngày…,số tiền đã chi (kèm theo chứng từ chi), dòng chênh lệch giữa số tiền đã ứng với số thực tế chi, có chữ ký đầy đủ của người ứng, trưởng bộ phận, kế toán trưởng, giám đốc. Nếu số tiền tạm ứng nhỏ hơn số tiền thực tế chi thì kế toán sẽ chi bổ sung tiền chênh lệch. Ngược lại, nếu số tiền tạm ứng lớn hơn số tiền thực tế chi thì kế toán sẽ thu lại tiền chênh lệch.

Bộ chứng từ tạm ứng gồm:

  • + Phiếu đề xuất, Tờ trình, Quyết định (nếu có), Bảng giá….
  • + Giấy đề nghị tạm ứng

Bộ chứng từ Hoàn ứng gồm:

  • + Giấy Thanh toán tạm ứng
  • + Hóa đơn
  • + Phiếu nhập kho/ Biên bản bàn giao
  • + Giấy đi đường, vé tàu xe …(trường hợp đi công tác)
  • + Tất cả các chứng từ liên quan khác.

Hạch toán:

Khi tạm ứng: N141/ C111

Khi hoàn ứng:

Nếu nhân viên ứng tiền đi công tác về hoàn ứng: N642, N133/C141

Nếu nhân viên ứng tiền mua vật tư: N152,153, N133/C141

Trường hợp có chênh lệch số tiền ứng và số tiền thực tế chi thì kế toán làm thêm phiếu thu hoặc Phiếu chi.

Ví dụ:
Trường hợp nhân viên ứng 100K mua hàng nhưng thực tế mua 150K. Khi làm thủ tục hoàn ứng, kế toán hạch toán vào TK 153,152 đồng thời lập thêm phiếu chi N141/C111: 50K (chi thêm số tiền chênh lệch).

Trường hợp nhân viên ứng 100K mua hàng nhưng thực tế mua 80K. Khi làm thủ tục hoàn ứng, kế toán hạch toán vào TK 153,152 đồng thời lập thêm phiếu thu N111/C141: 20K (thu lại số tiền chênh lệch).

Lưu ý: Tạm ứng tiền phục vụ cho mục đích gì thì khi hoàn ứng kế toán đưa vào TK đó như 152, 153, 211, loại 6 tài khoản chi phí v.v…)

Tùy theo chính sách công ty có theo dõi ngày hoàn ứng không, thường thì phải thanh toán tạm ứng đợt trước hết thì mới được ứng tiếp nên bạn nên theo dõi 141 theo từng đối tượng.

Quý doanh nghiệp vừa tìm hiểu định nghĩa hoàn ứng và tạm ứng là gì? Nếu bạn cần tư vấn thuế, hỗ trợ kê khai thuế qua mạng hoặc đăng ký thông tin chữ ký số xin liên hệ chúng tôi theo thông tin:

TRUNG TÂM KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG:

Chữ ký số TPHCM là trung tâm dịch vụ về kê khai thuế, cung cấp Token, phần mềm BHXH, đăng ký, gia hạn, chuyển đổi nhà cung cấp chữ ký số trên toàn quốc. Đại lý chính thức của chữ ký số FPT, CA2, Vina-Ca, VNPT-Ca, Newca, Viettel-Ca…

Chữ ký số TPHCM
Địa chỉ: 19 Đường C18, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 093 278 01 76
Website: https://chukysotphcm.net

Contact Me on Zalo
0932780176