Hoàn trả vốn góp của thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể hoàn vốn cho thành viên góp vốn của mình. Khi muốn giảm vốn điều lệ, công ty có thể hoàn trả vốn góp của thành viên.

Sau đây, Chữ ký số TPHCM sẽ chia sẻ tới khách hàng bà viết “Hoàn trả vốn góp của thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Căn cứ pháp lý:

  • Luật doanh nghiệp năm 2014
  • Nghị định 78/2015/NĐ-CP

1. Điều kiện hoàn trả vốn góp của thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Khi công ty TNHH 2 thành viên trở lên muốn giảm vốn điều lệ. Công ty có thể thực hiện việc hoàn trả vốn góp cho thành viên góp vốn.

Điều kiện để hoàn trả vốn góp của thành viên là: 

  • Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp
  • Công ty bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên.

>>>Xem thêm:

Tăng vốn điều lệ bằng hình thức tiếp nhận vốn góp của thành viên mới

Tăng vốn điều lệ bằng hình thức tăng vốn góp của thành viên

2. Thủ tục giảm vốn điều lệ do hoàn trả vốn góp của thành viên

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc giảm vốn điều lệ. Công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thông báo phải có các nội dung được quy định tại khoản 1 điều 44 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Kèm theo phải còn có thêm Quyết định của Hội đồng thành viên. Và Bản sao hợp lệ Biên bản họp Hội đồng thành viên.

Khi thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ, công ty phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ. Và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

Ngoài Thông báo và 2 văn bản kèm theo trên, phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

Lưu ý:

Việc hoàn trả một phần vốn góp cho các thành viên được thực hiện đối với tất cả các thành viên. Chỉ hoàn trả một phần vốn góp của các thành viên, khi công ty có nhu cầu giảm vốn điều lệ. Không áp dụng đối với trường hợp khi chỉ có yêu cầu của một thành viên

>>>Xem thêm:

Mua lại phần vốn góp của thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên trong công ty TNHH 

Trên đây là những thông tin cơ bản về Hoàn trả vốn góp của thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Chữ ký số TPHCM – đơn vị tư vấn thành lập công ty, dịch vụ kế toán, tư vấn hợp đồng… chuyên nghiệp nhất:

Điện thoại: 0915 412 332     Hotline: 093 278 0176

Email: chukysotphcm.net@gmail.com        Facebook: Chữ ký số TPHCM

Contact Me on Zalo
0932780176