Hồ sơ, thủ tục thành lập Công ty Hợp danh

Khi thành lập công ty hợp danh cần lưu ý gì về hồ sơ, thủ tục thành lập? Bài viết này Chữ ký số TPHCM xin giải đáp những thắc mắc về hồ sơ, thủ tục thành lập công ty hợp danh tới qúy bạn đọc.


Định nghĩa về công ty hợp danh

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

– Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

– Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

-Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty….

Xem chi tiết tại: Tìm hiểu về đặc điểm của Công ty Hợp danh theo luật doanh nghiệp 2014


1. Hồ sơ thành lập công ty hợp danh

Thành phần hồ sơ thành lập công ty hợp danh bao gồm như sau:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-5 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

2. Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của các thành viên hợp danh);

Đọc Thêm  Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã

3. Danh sách thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-9 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

a. Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

b. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

c. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.


2. Thủ tục thành lập công ty hợp danh

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ hợp như đã nêu ở mục 1.

Bước 2. Người thành lập công ty hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Đọc Thêm  Quy định về Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH 1 thành viên

Lưu ý: Bắt buộc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với các công ty hợp danh tại Hà Nội.

Bước 3. Nhận kết quả từ Phòng Đăng ký kinh doanh (Thời hạn: 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

Bước 4. Thực hiện các công việc sau khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


Trên đây là tư vấn về hồ sơ, thủ tục thành lập công ty hợp danh Chữ ký số TPHCM gửi đến bạn đọc. Nếu có vấn đề gì mà bạn đọc còn vướng mắc, băn khoăn hoặc có mong muốn thành lập công ty hợp danh hãy liên hệ với Chữ ký số TPHCM theo thông tin trên Website hoặc dưới đây để được giải đáp:

Hotline: 093 278 0176

Email: chukysotphcm.net@gmail.com  

0932780176