Vì sao website hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn không truy cập được?

Bạn đang có nhu cầu tra cứu thông tin doanh nghiệp hoặc tìm thông tin đối tác, nhưng truy cập vào website lại không truy cập được?. Có nhiều lý do trang web hieudinh.dangkykinhdoanh không truy cập được mình tìm hiểu là Bộ kế hoạch và đầu tư đã phát triển website sang giao diện mới hơn và chuyển trang hieudinh.dangkykinhdoanh sang trang khác.

website hieudinh.dangkykinhdoanh

Do đó để tra cứu thông tin doanh nghiệp, bạn có thể truy cập vào trang chủ chính cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại trang:

Một số trang website khác của tổng cục thuế và bộ kế hoạch đầu tư bạn cần tham khảo:
1. Trang của tổng cục thuế – Bộ Tài Chính
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

2. Trang Thu nhập cá nhân Online

3. Cổng thông tin điện tử – Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
http://123.25.28.178/dkkdqh/vi-vn/DKKD/0/2/tra-cuu-ho-so-doanh-nghiep.aspx

Contact Me on Zalo
0932780176