Giấy nộp tiền báo lỗi Tài khoản không đủ số dư?

Xử lý chứng từ không thành công tại Ngân hàng
21 Tháng Hai, 2020
Giấy nộp tiền báo lỗi “Thông tin số tài khoản khách hàng không hợp lệ”?
21 Tháng Hai, 2020

Giấy nộp tiền báo lỗi Tài khoản không đủ số dư?

NNT kiểm tra số dư tài khoản của DN có nằm trong những trường hợp sau:

➔ Số dư tài khoản của NNT sau khi trừ đi món thuế không đủ hạn mức tối thiểu Ngân hàng quy định.

➔ Số dư tài khoản của NNT không đủ để nộp thuế.

Do đó NNT phải thực hiện nạp thêm tiền vào tài khoản sau đó tiến hành lập lại GNT để nộp thuế. Nộp thuế thành công khi tài khoản của NNT đảm bảo đủ số dư quy định của Ngân hàng.

XEM THÊM:

TÀI LIỆU HỖ TRỢ CÁC TRƯỜNG HỢP VƯỚNG MẮC KHI THỰC HIỆN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ QUA HỆ THỐNG ETAX

Comments are closed.

Contact Me on Zalo
0932780176