Thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan Công ty TNHH

Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan trong Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể chứa nhiều rủi ro. Vì vậy, thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan là việc rất cần thiết trong Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Sau đây, Chữ ký số TPHCM sẽ giúp Quý khách hàng tìm hiểu quy định pháp luật hiện hành về thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan trong Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Căn cứ pháp lý:

Luật Doanh nghiệp năm 2014

1. Các trường hợp phải thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan của Hội đồng thành viên:

Các hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận thông qua bao gồm những hợp đồng được ký kết giữa công ty và các đối tượng sau:

  • Thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty;
  • Người có liên quan của thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Người đại diện theo pháp luật của công ty;
  • Người quản lý công ty mẹ. Người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;
  • Người có liên quan của người quản lý công ty mẹ. Người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

>>>Xem thêm:

Cơ cấu tổ chức quản lý trong Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

2. Thủ tục phê duyệt thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan trong Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thông báo cho các thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên về dự định ký kết hợp đồng và đối tượng ký kết.

Gửi bản dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch.

Nếu điều lệ công ty không quy định khác thì Hội đồng thành viên phải quyết định việc có chấp thuận hay không. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo.

Hợp đồng, giao dịch được chấp thuận nếu có sự tán thành của số thành viên đại diện ít nhất 65% tổng số vốn có quyền biểu quyết.

Thành viên có liên quan trong các hợp đồng, giao dịch không được tính vào việc biểu quyết.

>>>Xem thêm:

Nghị quyết của Hội đồng thành viên trong Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

3. Hậu quả pháp lý khi hợp đồng, giao dịch không được giao kết đúng quy định.

Trường hợp hợp đồng nêu trên bị tuyên vô hiệu do ký kết không đúng thẩm quyền, gây thiệt hại cho công ty. Thì người ký kết, thành viên có liên quan và người có liên quan phải bồi thường thiệt hại. Và hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu được từ hợp đồng, giao dịch đó.

>>>Xem thêm:

Thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan trong Công ty cổ phần

Nghị quyết của Hội đồng thành viên theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Trên đây là những thông tin cơ bản về Thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan trong Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Chữ ký số TPHCM – đơn vị tư vấn thành lập công ty, dịch vụ kế toán, tư vấn hợp đồng… chuyên nghiệp nhất:

Điện thoại: 0915 412 332     Hotline: 093 278 0176

Email: chukysotphcm.net@gmail.com        Facebook: Chữ ký số TPHCM

Contact Me on Zalo
0932780176