Hướng dẫn sử dụng Etax dành cho doanh nghiệp, tổ chức chấm dứt hiệu lực MST

Chào quý doanh nghiệp, chukysotphcm.net chia sẻ tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống dịch vụ thuế điện tử (Etax Service) dành cho người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức chấm dứt hiệu lực mã số thuế (MST).

(Phân hệ đăng ký thuế điện tử – Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC và Thông tư số 66/2019/TT-BTC)

Đăng nhập hệ thống

Bước 1: Truy cập đường dẫn

Bước 2: Chọn “Doanh nghiệp”, chọn tiếp “Đăng nhập

– NNT nhập thông tin tài khoản gồm tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống eTax:

Bước 3: Chọn nút “Đăng nhập” để đăng nhập vào hệ thống eTax

Kê khai và gửi hồ sơ chấm dứt hiệu lực MST

NNT là tổ chức, doanh nghiệp kê khai và gửi hồ sơ chấm dứt hiệu lực MST theo quy định tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC đến CQT và Thông tư số 66/2019/TT-BTC.

Bước 1: Chọn chức năng “Đăng ký thuế”, chọn tiếp “Chấm dứt hiệu lực MST”.

Hệ thống hiển thị màn hình nhập chi tiết các chỉ tiêu trên Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế (mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC).

Hướng dẫn nhập các chỉ tiêu trên Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực MST (mẫu số 24/ĐK-TCT).

Chỉ tiêu trên hồ sơBắt buộc nhậpCách kê khai
Kính gửiHỗ trợ hiển thị tên CQT quản lý trực tiếp của NNT, không cho sửa
Tên người nộp thuếHỗ trợ hiển thị tên của NNT theo thông tin đăng ký thuế, không cho sửa
Mã số thuếHỗ trợ hiển thị MST của NNT, không cho sửa
Địa chỉ trụ sở chínhHỗ trợ hiển thị Địa chỉ trụ sở chính của NNT không cho sửa
Địa chỉ kinh doanhKhôngCho phép NNT chọn trong danh mục phường/xã, quận/huyện. Tỉnh/thành phố
Lý do chấm dứt hiệu lực mã số thuếCho phép NNT chọn trong danh mục lý do:
– NNT là doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, hợp tác xã thì được chọn 1 trong các lý do sau:
+ 03- Doanh nghiệp/tổ chức bị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất (trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp, hợp tác xã)
+ 11- Chờ làm thủ tục giải thể doanh nghiệp/chấm dứt hoạt động chi nhánh/ VPĐD (trường hợp giải thể doanh nghiệp/hợp tác xã, chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp/hợp tác xã)
+ 12- Chờ làm thủ tục phá sản (trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản)
– NNT là tổ chức kinh tế, tổ chức khác và đơn vị trực thuộc của tổ chức kinh tế, tổ chức khác thì được chọn 1 trong các lý do:
+ 03- Doanh nghiệp/tổ chức bị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất (trường hợp tổ chức lại tổ chức kinh tế)
+ 19- Chờ làm thủ tục chấm dứt hoạt động của tổ chức và hộ KD (trường hợp chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế, tổ chức khác và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh với các lý do khác)
Hồ sơ đính kèmCho phép NNT tích chọn
– Bản sao không yêu cầu chứng thực
– Quyết định giải thể – Biên bản họp hoặc giấy tờ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp
– Bản sao Quyết định mở thủ tục phá sản
– Bản sao Quyết định chia/Hợp đồng Hợp nhất/Hợp đồng sáp nhập
– Bản sao Quyết định thu hồi giấy chứng nhận
– Bản sao Thông báo chấm dứt hoạt động của đơn vị chủ quản – Bản sao quyết định chấm dứt hoạt động đơn vị trực thuộc – Văn bản giải trình mất giấy chứng nhận ĐKT/Thông báo MST
– Giấy chứng nhận ĐKT/Thông báo MST
– Bản thanh lý hợp đồng
– Văn bản chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tham gia hợp đồng dầu khí
– Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu

Bước 2: Chọn nút “Hoàn thành kê khai”.

Sau khi hoàn thành việc kê khai các chỉ tiêu trên Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế, hệ thống hiển thị các chỉ tiêu NNT đã kê khai để NNT kiểm tra lại thông tin đã nhập.

– NNT chọn nút “Sửa lại” nếu muốn sửa lại các chỉ tiêu đã kê khai có sai sót trên văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực MST.

– NNT Chọn nút “In tờ khai” nếu muốn in văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực MST.

– NNT Chọn nút “Tải hồ sơ ĐKT về máy NSD” nếu muốn tải file văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực MST định dạng xml về máy trạm

Bước 3: Chọn nút “Nộp hồ sơ đăng ký thuế

Hệ thống hiển thị màn hình để NNT đính kèm các giấy tờ, tài liệu kèm theo Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC.

– Chọn loại hồ sơ: Tự động hiển thị loại hồ sơ đính kèm đã tích ở bước kê khai.

– Chọn tệp dữ liệu: Chọn nút “Chọn tệp” để lấy file từ máy trạm.

Lưu ý: Định dạng tệp dữ liệu có dạng *.pdf

Bước 4: Chọn nút “Gửi hồ sơ

Sau khi hoàn thành việc kê khai các thông tin trên văn bản chấm dứt hiệu lực MST và đính kèm các giấy tờ, tài liệu tương tứng, NNT chọn nút “Gửi hồ sơ” thì hệ thống hiển thị màn hình ký nộp tờ khai để NNT ký điện tử vào Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực MST.

Bước 5: Chọn nút “Ký điện tử và nộp hồ sơ

– Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN

– Nhập mã PIN đúng và chọn nút “Chấp nhận”, hệ thống thông báo ký điện tử thành công và NNT đã nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế thành công đến Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Tra cứu hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Tra cứu hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đã nộp đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

Bước 1: Chọn chức năng “Đăng ký thuế”, chọn tiếp nút “Tra cứu hồ sơ”.

Sau khi NNT nộp hồ sơ thành công đến cơ quan thuế, NNT muốn tra cứu hồ sơ thì vào chức năng “Đăng ký thuế”, chọn tiếp “Tra cứu hồ sơ” thì Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu hồ sơ đăng ký thuế.

– NNT nhập điều kiện tra cứu:

+ Tờ khai: Chọn văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế (mẫu số 24/ĐK-TCT)

+ Mã giao dịch: Cho phép nhập mã giao dịch

+ Ngày nộp từ…đến ngày: NNT nhập theo định dạng dd/mm/yyyy

Bước 2: Chọn nút “Tra cứu

Hệ thống hiển thị kết quả tra cứu theo điều kiện đã nhập.

– Kết quả tra cứu gồm:

+ STT: Số thứ tự của hồ sơ.

+ Mã giao dịch: Mã giao dịch hệ thống tự sinh duy nhất cho từng hồ sơ đăng ký thuế.

+ Tên hồ sơ: Tên mẫu hồ sơ đăng ký thuế.

+ Ngày nộp: Hiển thị ngày NNT nộp thành công hồ sơ đăng ký thuế đến CQT.

+ Cơ quan thuế: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

+ Trạng thái: Trạng thái xử lý hồ sơ.

+ Thông báo: Hiển thị danh sách các thông báo của CQT trả cho NNT liên quan tới hồ sơ đăng ký thuế đang tra cứu.

+ Nộp lại hồ sơ: Trạng thái xử lý hồ sơ lỗi, hệ thống cho phép nộp lại hồ sơ tương ứng.

+ Hồ sơ đính kèm: Tên hồ sơ/văn bản đính kèm.

– Tờ khai sau khi được gửi thành công trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Hệ thống sẽ gửi thông báo tiếp nhận (mẫu 01-1/TB-TĐT) cho NNT trên chức năng tra cứu hồ sơ và email của NNT đã đăng ký sử dụng dịch vụ. NNT kích vào biểu tượng “ ” để xem thông báo liên quan tới tờ khai.

– Hồ sơ sau khi được CQT xử lý, nếu thành công, CQT sẽ gửi thông báo kết quả xử lý hồ sơ cho NNT qua chức năng tra cứu hồ sơ và gửi vào email đã đăng ký dịch vụ của NNT.

– Hồ sơ sau khi được CQT xử lý, nếu có lỗi, hệ thống sẽ gửi thông báo lỗi về việc không chấp nhận hồ sơ cho NNT qua chức năng tra cứu hồ sơ và gửi vào email đã đăng ký dịch vụ của NNT.

– Đối với hồ sơ xử lý lỗi, hệ thống cho phép NNT gửi lại hồ sơ tại chức năng tra cứu hồ sơ. NNT kích vào biểu tượng “

TRUNG TÂM KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG

Chữ ký số TPHCM là trung tâm dịch vụ về kê khai thuế, cung cấp Token, phần mềm BHXH, đăng ký, gia hạn, chuyển đổi nhà cung cấp chữ ký số trên toàn quốc. Đại lý chính thức của chữ ký số FPT, CA2, Vina-Ca, VNPT-Ca, Newca, Viettel-Ca…

Chữ ký số TPHCM

  • Địa chỉ: 19 Đường C18, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 093 278 01 76
  • Website: https://chukysotphcm.net
0932780176