Đơn vị tiền tệ và cách viết số tiền trên hóa đơn điện tử theo thông tư 68/2019/TT-BTC

Don-vi-tien-te-va-cach-viet-so-tien-tren-hoa-don-dien-tu-1

Trong quá trình lập hóa đơn điện tử, kế toán viên cần chú ý các quy định về đơn vị tiền tệ cùng cách viết số tiền được thể hiện trên hóa đơn. Bởi vì đối với từng loại hóa đơn sẽ có những cách thể hiện khác nhau.

Và để hướng dẫn chi tiết cho người sử dụng về cách viết số tiền cũng như đơn vị tiền tệ trên hóa đơn, Bộ Tài chính đã có Thông tư 68 mới nhất trong năm 2019. Chi tiết qua nội dung dưới đây.

Don-vi-tien-te-va-cach-viet-so-tien-tren-hoa-don-dien-tu-1

Số tiền hiển thị trên từng loại hóa đơn điện tử

Dưới đây chính là tiêu thức số tiền hiển thị trên từng loại hóa đơn điện tử chính xác giúp cho kế toán theo dõi tính hợp pháp của hóa đơn điện tử:

Don-vi-tien-te-va-cach-viet-so-tien-tren-hoa-don-dien-tu-2

Ngoại trừ trường hợp Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử, trên hóa đơn điện tử sẽ không thể hiện tiền thuế, thuế suất, tổng số tiền thanh toán. Còn lại, trong các trường hợp khác thì số tiền thể hiện trên hóa đơn điện tử là tiêu thức bắt buộc.

Hướng dẫn cách viết số tiền trên hóa đơn điện tử

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 3 Thông tư 68/2019/TT-BTC, chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn điện tử như sau:

Đọc Thêm  Hướng dẫn các phương pháp điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập khi xảy ra sai sót

– Trên hóa đơn, chữ viết được hiển thị phải là tiếng Việt. Với các trường hợp nếu cần ghi thêm chữ nước ngoài vào thì chữ nước ngoài phải được đặt trong ngoặc đơn và nằm ở bên phải (hoặc ngay dưới) chữ tiếng Việt với cỡ chữ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.

– Nếu như chữ trên hóa đơn là chữ tiếng Việt không dấu, doanh nghiệp cần đảm bảo rằng các chữ đó không dẫn đến các cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn.

– Đồng tiền được ghi trên hóa đơn phải là Việt Nam đồng, có ký hiệu quốc gia là “đ”.Các chữ số hiển thị trên hóa đơn là chữ số Ả-rập: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Có 2 cách viết số tiền trên hóa đơn các mà kế toán cần nắm được, đó là:

Cách 1: Sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ thì kế toán phải đặt dấu chấm (.), nếu có ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị đó.

Cách 2: Sử dụng dấu phân cách số tự nhiên là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị trên chứng từ kế toán.

Ví dụ: Công ty Công nghệ X (mới thành lập và được khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp) thực hiện cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử ABCD cho Công ty B với tổng số tiền là 16 triệu đồng thì kế toán phải ghi như sau:

Đọc Thêm  Thay đổi Số tài khoản để nộp thuế điện tử phải làm như thế nào?

+ Tổng số tiền thanh toán: 16.000.000 đ.

+ Số tiền viết bằng chữ: Mười sáu triệu đồng.

– Đối với trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật về ngoại hối. Thì đơn giá, thành tiền, tổng số tiền thuế GTGT theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ. Người bán đồng thời thể hiện trên hóa đơn tỷ giá nguyên tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Mã ký hiệu ngoại tệ theo tiêu chuẩn quốc tế (chẳng hạn: 17.600,24 USD – Mười bảy nghìn sáu trăm đô la Mỹ và hai mươi tư xu, chẳng hạn: 3.000 EUR – Ba nghìn euro).

– Trong trường hợp bán hàng hóa phát sinh bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật về ngoại hối và được nộp thuế bằng ngoại tệ thì tổng số tiền thanh toán thể hiện trên hóa đơn thể hiện theo nguyên tệ, không phải quy đổi ra đồng Việt Nam.

Hy vọng với bài viết mà Chukysotphcm chia sẻ đã giúp cho kế toán các doanh nghiệp có câu trả lời chính xác cho tiêu thức thể hiện số tiền hiển thị, đơn vị tiền tệ và cách viết số tiền trên trên hóa đơn điện tử. Nếu cần hỗ trợ hay tư vấn về hóa đơn điện tử hãy liên hệ với chúng tôi nhé.

0932780176